Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kosalma – kylä vahnal vezitiel

Kosalmen kyläs nygöigi eläy lyydiläzien jälgelästy. // Kuva: Reino Rugojev.

Tiä elettih kuulužu ven’alaine kielentutkii Filipp Fortunatov, Karjalan rahvahankirjuttajat Jaakko Rugojev da Dmitrii Gusarov, taidokuvailii Veniamin Popov. Kosalma on kuulužu huogavundukohtu. Tiä vähilleh puolisadua vuottu ruadau turistukeskus. Nygöi kyläs enimytteh eletäh omis kezämökkilöis linnalazet, erähät heis jiähäh kyläh talveksegi. Moizii on Karjalan TV:n toimittai Reino Rugojev.

– Olemmo elänyh Kosalmes 1960-vuozien lopus algajen, konzu minun tuatto abuniekoinke nosti tänne kezäkoin. Sen valmistuttuu kezät-talvet elimmö täs, välil kävähtelimmökseh linnah.

Silloi Kosalmes eli vie äijy rahvastu. Monil oli lehmy. Käimmö erähien buaboloin luo ostamah maiduo. Heis vähimikse kaksi paistih karjalakse. Tuatto heijän kel pagizi suomekse, hyö vastattih karjalakse. Ellendettih toine tostu hyvin. Se oli 1970-vuozil. Jällespäi, kazvahuu, tiijustin, ku tämä on vahnu lyydiläine eländymua, ku tiä eläjät rahvas ollah lyydiläzet. Pahakse mieldy, tiä jo ei lövvy lyydikse pagizijua rahvastu, paiči yhty susiedumiesty. Ga tiä, Kosalmes, on lyydiläzien jälgelästy, sanelou Rugojev.

 

Kendjärvi – lyydiläine nimi

Hos vahnu lyydiläine eländymua on tävvelleh ven’avunnuh, karjalastu jälgie paikannimistöh on jiännyh hos kui äijy. Rugojevan kodi seizou očin Kendjärveh päi. Kendjärvi on Karjalan kuulužimii da kaunehimii järvilöi. Se on aiga kaidu, ga pitky – 25 kilometrii. Kendäjärvel on 180 suardu... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat