Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Toive: kirkkahie tapahtumie täynnä elämä

Toive-yhtyvehen juhlakonsertissa esiinnyttih ryhmän nykyset ta entiset ošanottajat. // Kuva: Uljana Tikkanen

Yhtyvehen istorija alko 35 vuotta takaperin, konša ryhmän peruštaja Genrih Vsevolodovič Turovski tuli Petroskoin yliopiston šuomen kielen laitokšella kuččumah nuorie šäilyttämäh kulttuurie. Še oli ajatuš enšimmäisen ei ammatillisen folkloriryhmän peruštamisešta, missä nuorija opaššettais laulamah ta tanššimah. Tehtävä oli tovellah tärkie. Eero Kähär on yksi enšimmäisistä yhtyvehen ošanottajista, hiän muistau mitein hänet kučuttih ryhmäh.

– Pojat ei oltu kovin innoissah šiitä, tytöt ne paremmin šuoššuttih. Hyö haluttih tanššie, ka pojat ei. Meijän opaššušryhmäššä šilloin oli kahekšan poikua ta meijät kučuttih tietokunnan johtajan Maria Mullosen luokše. Hiän šano, jotta meijän on nyt ošallissuttava ryhmäh ta še on tärkie asie. Kyllä, voit šanuo, jotta emmä myö omalla taholla tullun yhtyveheh, vain kotvasen ajan piäštä monet innoššuttih tanššimisešta ta laulamisešta, Eero muistelou.

Alušša ryhmän nimi oli ”ANM” ili Petroskoin yliopiston Kanšanmusiikin ryhmä, myöhemmin šillä annettih Toive-nimi. Ihan enšimmäisistä esitykšistä alkuan ryhmä alko näyttyä korkieta ammattillisutta ta taitavutta. Yleisö tykkäsi ta nytki tykkyäy ”Toiven” konserttiloista. Nuoriso kiinnoštu kanšallisešta kulttuurista ta tuo kiinnoššuiš  on šäilyn nykypäivihki šuaten. Kaikki, ket harjoteltih ryhmäššä, muissellah ta šanotah, jotta Toiven elämä on täynnä kirkkahie tapahtumie.

Ohjelmiston valmistamini ei ollun helppo asie. Genrih Turovski yheššä šamanmielisien toverien kera käytih karjalaisissa kylissä keryämäššä ta tallentamašša kanšanfolklorie. Šitä esitetäh nytki. Juhlakonsertissa šai kuulla vanhoja hiälauluja, perintehellistä kantelehmusiikkie, nähä kyläpruasniekkojen tanššija. Nuoriso šäilyttäy šitä arvokašta ta merkittävyä perinnehtä ta tuttavuššuttau šiih toisie paikallisissa konserttiloissa ta esityšmatkojen aikana. Toive on esittän šuomelais-ugrilaista musiikkie, lauluja ta tanššija ympäri Venäjyä šekä ulkomailla: Šuomešša, Ruočišša, Norjašša, Tanškašša, Puolašša, Irakissa ta Yhyšvalloissa.

Toive on monipuolini ryhmä. Šiinä on orkestri, tanšši- ta laulujoukot. Jokahisella joukolla on oma johtaja. Hyö šiirretäh nuorilla omie tietojah ta taitojah, opaššetah šuvaimah omua muata ta omie lähisie. Tämän šuuren ruavon tulokšena ollah artistojen onnelliset šilmät, heijän kaunehet muhelut ta kaččojien kovat räpytykšet. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat