Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#49 (1389)


 • #49(1389) | Kylän elostuNatalja Antonova
  Keppikävelyn moudu levii jo loittoizih Karjalan kylihgi. Vuozi vuottu näet enämbi rahvastu savakkoin kel astumas. Enimytteh net ollah naizet. Tavan mugah keppikävelijöi näit talvel, harvembah kezäl. Yhtelläh astundu muga parandau astujien mieldy, ku puaksuh hyö ei ni ajatella sidä, astutahgo oigieh, nevvoloin mugah. Liikundu pihal da vie joukolleh muitegi pidäy naizii parembas kunnos migu liikkumattomannu olles. Pangua merkil: ku tahtonetto suaja tuloksen, pidäy noudua siändölöi.

 • #49(1389) | Kul'tuuru
  Vuozi 2018 Päivännouzun goroskopan mugah on Koiran vuozi. Tämä goroskoppu kuvailou niilöi, ket rodivuttih Koiran vuvvennu.

 • #49(1389) | IstorijaTatjana Berdaševa
  Rahvahan viisahukšen mukah ”ei ole pahua šiätä, on pahat vuattiet”. Karjalaini talvi jatkuu toičči puolivuotta. Ta vaikka viime vuosina ei ollun kovie pakkasie, ka lunta še on antan riittäväšti. Šukšet Karjalašša on oltu käytetympie veššoja talvella kuin männyönä aikana šamoin ni nykypäivinä.

 • #49(1389) | ProjektiPekka Mittojev
  Kalevalan kulttuuritalošša piettih tapuamini Karjalan Kanšallisen teatterin artistojen Šanteri ta Julija Kuikan kera. Molompien artistojen juuret ollah Kalevalašša.

 • #49(1389) | VuokkiniemiTat’t’ana Torvinen
  Šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä -projektin piättöjuhla piettih Vuokkiniemeššä.
Partn`ourat