Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Keppo viuhkuau, mieli lendäy

1. Vieljärven kylän naizet L’ubov’ Filippova, Galina Lesonen, L’udmila Jefremova da Galina Jerohova (hurualpäi oigiele) pietäh keppikävelyy talvet läbi kolmattu vuottu. Hyö hyväl mielel löyhketäh tuloksil: on kohendustu veripainol, unet roittih magiembat, // Kuva: Natalja Antonova, “Oma Mua”

Keppikävelyn algu

Suures mieros sidä tutah enämbäl kui skandinuavine kävely libo suomelaine kävely. Suomekse se on “sauvakävely”. Juuri karjalazien heimovellet – suomelazet – pandih allun sille jo tiijollizen kannan kauti. Suomelaine hiihtäi Marko Kantaneva hiihtoaijan välis kezil rubei kävelemäh kahten savakonke, ku pidiä omua rungua hyväs kunnos. Händy kannatettih toizet hiihtäjät da terväh suadih tunnustua hyvän tuloksen. Vuvvel 1997 Marko Kantaneva šeikkuperäzesti  kirjutti sauvakävelyh niškoi kui oigies sportuluavus žurnualah “Sauvakävely”. Täs aijas žurnualan herrallisto rubei hommuamah opastuskursoi Suomen eri kohtis. Moudu ylen terväh levii toizih pohjazih mualoih, Ven’alegi.

Marko Kantanevas rodih Ven’an suomelazen kävelyn školan prezidentu. Täl vuozisual mies ajelou Ven’ua myöte da auttau livuttua keppikävelyy meijän muas. Nygöi keppikavelyh otettihes mil’l’onat ristittyöt muailmua myöte, suvimualoisgi. Kazvau se lugu meil Ven’an Karjalasgi.

Keppikävely hozi ollou suomelazien suurembii brendoi, sen jiävindy on jo adamanaigaine. Karjoin paimendajat da pyhilekävyjät käveltih savakkoloinke pahoil tielöil, ku pidiäkseh niilöis. Kepit autettih pitkis matkois rungan kebjiendämizekse. Jallat ei muga väzytty, sendäh ku paino levii käzii da selgiä myöte.

Hyvyöt ollah nägyvis

Nygöi keppikävelyn hyvyzii tietäh meditsiinas da kovah potakoijah ristittyzii harjoittelemah sidä. Keppikävelyn ainavoluadužus on moine, ku se andau tiediä mones kohtas. Rahvas pietäh sidä ei vai hyvänny profilaktiekannu, no i sen vuoh piästäh äijis taudilois. Keppikävely hoivendau polviloi, sivuloi da reiziluuloi. Muite juostes libo käveltes jallai net ruatah liijakse da kulutah teriämbi. Toizin sanojen, keppikävely pitkendäy luuston da nivelistön keständiä, piästäy jämpistykses. Savakot autetah ruatuttua rungua tazaizesti. Ruatah kai lihakset – se on ylen tärgei kogo ristikanzan elimistöle. Liigu paino häviey, rungu nävistyy... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat