Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kotimualla, yštävien piirissä…

Muasteri-opin jälkeh kaikki halukkahat voitih männä kuvah tunnettujen artistojen kera. // Kuva: Pekka Mittojev

Mukava epätavallini tilaisuš oli järješšetty 8. talvikuuta Kalevalan piirin kulttuuritalolla: Karjalan Kanšallisen teatterin artistat Šanteri ta Julija Kuikka tultih tapuamisella omien muanmiehien kera.

Šanotah, jotta erotukšena kinošta teatteri on unitarini kamaritaiteh, mi vaštuau niijen harvojen ihmisien makuja ta vuatimukšie, kumpaset ymmärretäh, tykätäh ta arvoššetah tätä lajie. Kuitenki tapuamiseh näyttelijien kera keräyty yli 100 ihmistä. Niijen joukošša oli paikallisien teatteristudijojen nuorie alottelijie artistoja šekä ihan tavallisie kalevalalaisie. Hyvin harvah Kalevalašša šattuu šemmosie tapahtumie, konša voit kuunnella iče näyttelijiltä teatterista, kinošta, šiitä mitä tapahtuu näyttämöllä ta kulissien takana, heijän arkielämäštä ta työštä.

Karjalan anšijoitunut artista Šanteri Kuikka on Karjalan Kanšallisen teatterin yksi johtonäyttelijistä ta kuuluu tašavallan ”näyttelijien kultafondih”. Hänen luomistyökukkarošša on kymmenie eri roolija.

– Šanteri, šilma tunnetah teatterinäyttelijänä ta šiula on ollun monta kinoroolieki. Mimmoni ala šiula on lähisempi?

– Teatteri ta kino ollah aivan eri asiet, eikä šitä voi valita, kumpi niistä on tärkiempi. Näyttelijän työ teatterissa, elokuvissa ta šarjafilmilöissä vuatiu aivan eri šuhtautumista ta eri keškittymistä.

Esiinymini lavalla näytelmäššä on pitkien harjotukšien tuloš, konša näyttelijä luou omua hahmuo, näyttämöllä on aivan toini esiintymistyyli – iänellä, ilmehillä, liikkeillä on ylen tärkie merkityš. Vet näyttelijä esiintyy juuri nyt kaččojien ieššä ta kaččojat ollah tuošša ihan lähellä! Näyttämöllä ei ole mahollista luatie toini kakšoisotoš.

Kino on toini asie. Još še on vakava elokuva ta varšinki festivaliprojekti – šen valmistamistyö on hyvin tarkka – pitäy oppie omat roolit ta harjotella. Esiintymini kameralla on luavultah aivan toisenmoini. Šiinä ei tarviče teatteri-hämmäššyttämistä, värikkyttä, pitäy olla enemmän luonnollista elämyä.

Šarjafilmilöillä on tuaš omat erikoisuot. Tavallah tämmösien elokuvien valmistamini on keškeyttämätöntä jatkuvua työtä, šarjatuotantuo: šiinä ei ole liikua aikua roolien oppimiseh ta harjottelomiseh. Kaikki tapahtuu ruttoh ta tarkkah: kuvattih yksi episodi, šiirryttih toisen ta šiitä kolmannen kuvuamiseh ta niin ielläh.

Miušta tuntuu, jotta näyttelijän työt teatterissa, kinošša ta šarjafilmilöissä täyvennetäh toini toistah ta rikaššutetah iče näyttelijyä, annetah mahollisuš hivota näyttelijätaituo, improvisoija šekä kehitetäh mäneššyšmotivointie.

Nuori näyttelijä Julija Kuikka on jo hyvin tuttu meijän tašavallašša. Julija on oikein luova ihmini. Hiän on esiintyn kuin Kanšallisen teatterin lavalla, šamoin ni kinošša. Ei niin ammuin Petroskoissa šuurella mäneššykšellä  esitettih nuoren karjalaisen ohjuajan Ivan Kul’nevin Viimeni romantikko -filmi, missä Julijalla oli piärooli. Melkein šamanaikasešti hiän näytteli A zori zdes tihije -filmin nykyversijošša.

Šen lisäkši Julija esiinyy nettišarjoissa, kumpaset viime aikoina on tultu hyvin šuosituiksi, šekä kuot’t’elou voimieh valokuvamallina.

– Julija, šiun elämäššä on äijän toimija – teatteri, kino, šarjafilmit, valokuvauš, erilaiset projektit… Onko tämä šiun elämäntapa, vain oletko šie eččimäššä šopivua kohtua luovalla luonnallaš?

– Miušta tuntuu, jotta näyttelijän ei pie toimie vain yhen taitehlajin rajoissa, vet kino ta teatteri ollah aivan eri planetat, šentäh mie yritänki luatie oma luomiselämä monipuolisemmakši. Šiinähän onki näyttelijäammatin ta taijon yjin – kokeilla voimieh eri lajiloissa, projektiloissa, eri kentillä. Paičči teatteri- ta kinotöitä mie tykkyän esimerkiksi esiintyö Omat ihmiset -instagram-šarjašša. Mielelläni yhyin petroskoilaisen Oleg Lipovetskin NE TO -projektih. Šiinä ammatilliset näyttelijät luvetah iäneh niitä näytelmäkirjutukšie, kumpasie ei esitetä teatteriloissa.

Tapuamisen jälkeh Šanteri ta Julija piettih muasteri-oppi paikallisien teatteristudijojen ošallistujilla šekä kaikilla halukkahilla. Šiinä käsiteltih tärkeitä šeikkoja mit liitytäh lavalla esiintymiseh.

Pitäy šanuo, jotta näyttelijien majotukšet ta ruokailut tämän luomismatan puittehissa oli makšan Velt – Karjalan matkailut -matkailuyrityš, kumpani aina esiintyy tämäntapasien luomisprojektien sponsorina. Näyttelijä kerrottih passipot vierahanvaraisuošta koko firman henkilökunnalla ta šen johtajalla Edgar Ozolinilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat