Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kulttuurikylän tapahtumapohatta vuosi

Kulttuurivuuvven piättöjuhlašša esiinnyttih artistat Vuokkiniemeštä, Kalevalan ta Louhen piiristä, Petroskoista, Udmurtista ta Šuomešta. // Kuva: Vitali Nikulin

Projekti oli jatkun nellä vuotta. Šen aikana šuomelais-ugrilaisen kulttuurikylän titteli oli šiirtyn vuosittain nelläh paikkakuntah: Starije Bigi (Udmurtti); Obinitsa (Viro), Iszkaszentgyörgy ta Veszprém (Unkari), Vuokkiniemi (Karjala). Tämän vuuvven kulttuurikylän Vuokkiniemen ohjelma oli šuunnattu karjalan kielen šäilyttämiseh ta kehittämiseh. Vuuvven aikana kyläššä oli pietty lukusie tapuamisie, konserttija, pruasniekkoja, muasteri-oppija. Tiälä oli käynyn vierahie eri puolilta muajilmua. Vuosi loppu, ka šen aikana kylä on šuanun äijän hyvie yštävie, vaikutelmie ta äijän uušie idejoja, kumpasien toteuttamini jatkuu šeuruavina vuosina.

Piättöjuhlašša, mi piettih Vuokkiniemeššä viime šuovattana, esiinnyttih luovat yhtyvehet Vuokkiniemeštä, Kalevalašta, Piäjärveltä. Oli vierahie Karjalan piäkaupunkista ta Šuomen puoleltaki. Ohjelman vetonumerona oli räppi karjalan kielellä Ontrein esitykšeššä. Tämmöistä vuokkiniemiläiset ei ole vielä kuultu. Karjalan Kanšallisen teatterin tunnettu näyttelijä Andrei Gorškov (Ontrei) tuli Petroskoista piätäkauten täh pruasniekkah.

Juhlašša kerrottih, jotta tämä projekti šuau jatkuo, uuši šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä ilmotetah šulakuušša 2018. No a tämän projektin šuomelais-ugrilaisen kulttuurikylän simvoli – puulintu annetah jälelläh projektin enšimmäisellä Starije Bigi -kulttuurikylällä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat