Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#5 (1345)


 • #5(1345) | YhteiskunduElina Potapova
  Karjalan kieli da kul’tuuru ollah kunnos, kuni niilöih on kiinnostustu. On ylen hyvä, ku kieldy da kul’tuurua opastutah da kehitetäh nuoret. Nuoril on veres kače kaikkeh, heil on äijy vägie da tahtuo muuttua da parandua muailmua.

 • #5(1345) | KandurahvasGalina Vasiljeva
  Paras kohtu -kilbah Täs rodieu paginua minun armahimas kohtas – Nuožarven kyläs.

 • #5(1345) | KandurahvasNatalja Antonova
  Karjalan tazavallan penziifondan internet-suvustol roittihes uudizet karjalan kielel. Projektan tarkoitus on sellittiä eläkkehelolijoile karjalazile dai ruadoijäs olijoile ristittyzile omis penziioigevuksis, zakonoin muutoksis.

 • #5(1345) | TazavalduNatalja Sinitskaja
  Juuri uuttu vuottu vaste Kanzallizen poliitiekan ministran sijahizekse rodih Jelena Migunova, kuduadu äijät karjalazet tutah da tundietah Oma Mua -lehten ruadajannu. Pagizutimmo korgies virras olijua inehmisty, tiijustimmo virguniekan ruavon erähii šeikkoi da yhtes mietimmö karjalan kielen kehitysty.

 • #5(1345) | LuontoMaikki Spitsina
  Elukkojen turvakoti on Petroskoin elukkojen šuojelušeuran projekti. Ajatuš järještyä Karjalan piäkaupunkissa turvakoti šynty eläinpuoluštajilla jo kymmenen vuotta takaperin. Kaupunkin laijalla alettih rakennuštyöt ta viisi vuotta takaperin oli rekisteröity Petroskoin enšimmäini yhteiskunnallini turvakoti -järještö.

 • #5(1345) | KantarahvašAnni Vlasova
  Vienan Virta -kanšalaisjärještön vuošikokouš piettih 1. tuiskukuuta Piäjärven kyläššä.

 • #5(1345) | OpaššušNatto Varpuni
  Karjalan, šuomen ta vepšän kielien opaššušohjelmat alkukouluo varoin on hyväkšytty yleiskoulutukšen federalisen opaššuš-metodisen yhissykšen issunnošša. Lähiaikoina nämä ohjelmat liitetäh federaliseh esimerkillisien perušopaššušohjelmien luvetteloh

 • #5(1345) | Kielitilanneh   Pekka Zaikov
  Karjalaisešta kulttuurista nykyjäh paissah äijä niin Šuomešša kuin Venäjällä. Molommašša muašša karjalan kielen olomaššaolo on tänäpäivänä vuakalauvalla. Karjalankieliset identiteetit rajalla -nimini simposiumi järješšettih Joensuun yliopistošša 27. pakkaiskuuta.
Partn`ourat