Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jelena Migunova: “Ruadua on kebjei, konzu tunnet rahvastu”

Karjalaine Jelena Migunova, Kanzallizen poliitiekan ministran sijahine omas ruadokohtas. // Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”

– Tänä vuon meil rodieu ylen äijy kaikenmostu piduo – suurembua dai pienembiä. Kandurahvahien valdivollizen kannatuksen ozasto on minun silmän al, se hommuau pidoloi, kuduat koskietah karjalazii, vepsäläzii, suomelazii da ven’alazii – pomoroi, Oniegan tagan da Puudogan čupun eläjii. Sanozin, ku tänä vuon meil rodieu 16 suurdu piduo. Kaikis suurin pido rodieu Anukses valmistettavu Karjalan tazavallan päivy 10. kezäkuudu, kuduan hantuzis piemmögi suomelas-ugrilazen nuorižon festivuali. Sit suures pivos ozutetah karjalazien, vepsäläzien da suomelazien parahii projektoi, ennepäi pietäh da Anukses ruvetah palkiččemah karjalan, vepsän da suomen kielen parahii nuorii tiedäjii. Paiči sidä valmistetah da pietäh videoloin kilbu ”Suvaičen sinuu, Karjal!”

Sulakuukse valmistetah Irina Fedosovan 100-vuozipäiväle omistettuu konferensiedu. Nelli kerdua vuvves valmistetah da pietäh Karjalan tazavallan piämiehen tyves ruadajien Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien edustajien nevvoston da sanastokomiisien istundoloi. Perindön mugah myö yhtymmö vepsäläzien Elonpu-pruazniekkah, jo kolmattu vuottu valmistammo kieliluagerii lapsih niškoi “Nuorien vastavus Karjalan mual”, ku školan loppijat lapset tiettäs, kus da kui voibi jatkua kieliopastustu korgies opastuslaitokses. Se pido roihes 5.-10. kezäkuudu Petroskoil. Sanakse, tämä meijän pido puutui Ven’an luodehpuolen parahien projektoin joukkoh, kuduat kuhkutetah lapsii opastumah kielii, oman rahvahan perindölöi da kul’tuurua. Tänä vuon meil rodieu “Vepsäläine suarnu” ligakuus, da kylmykuun aigah – Karjalaine suarnu -festivuali. Oraskuus Tverin mual Lihoslavl’an linnas rodieu konferensii, kudai on omistettu tverinkarjalazien Tverin mualoile tulendan 400-vuozipäiväle. Sygyzyl, ligakuus Tveris pietäh Karjalan tazavallan kanzallizen kul’tuuran päivii. Ligakuus Komis pietäh Ven’an suomelas-ugrilazien VI kerähmö, kevätkuus Jamalal hommatah kanduvähembistölöin VIII kerähmö, sinnegi meijän rahvas lähtietäh. Vuvven allus oli ilmoitettu kilbu, otimmo vastah kniigoi painettavakse. Kilbah oli työtty 21 zajavkua. Nygöi arvostajien joukko valliččou niilöis parahat, kudamii ruvetah painamah valdivon varoil. Paiči sidä on ylen tärgei pidiä silmäl, kui täytetäh Karjalan piämiehen käskylöi, kuduat häi kirjutti Karjalazien kerähmön jälles. Kai tazavallan piirit luajitah omat karjalazien etnokul’tuuristu kehitysty koskijat pluanat, ministerstvu valmistau karjalazien yhtenäzien eländykohtien luvettelo... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat