Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Vienan Virta” jatkau ruatuo

“Karjalaisešta pirtistä” on tullun pruasniekkojen ta kaikenmoisien tilaisukšien pitopaikka. Kuvašša: pakinaklubi Roštuon uattona. // Kuva: Anni Vlasova

Vienan Virta -kanšalaisjärještön vuošikokouš piettih 1. tuiskukuuta Piäjärven kyläššä. Pakinanvetäjä Anni Vlasova kerto šeuran toiminnašta vimeisinä kolmena vuotena. Tämän ajan šuurempana šuavutukšena oli Karjalaini pirtti -etnokulttuurikeškukšen peruštamini. Nyt kyläššä huomattavašti rupesi tuntumah, jotta on vielä karjalaisie olomašša. Rupesima pitämäh karjalan kielen kurššija, pakinaklubie, koululaisie käyt tutuštumašša vanhah karjalaiseh eloh ta kieleh Miun Karjala -oppiainehen rajoissa. Šuunnitelmissa on pityä enemmän yhteyttä koulun opaštajien ta kerhon vetäjien kera ta järještyä yhtehisie tilaisukšie juštih meijän “Karjalaisešša pirtissä”, missä tuntuu vanha karjalaini ilmapiiri. Šielähän meilä on kankašpuut, kumpasilla monet kylän naiset on ruvettu kutomah kaunehie kotimattoja. Lidija Logutova vaštuau kutomisešta ta hoitau raha-aseita. Olemma kerännyn melko äijän vanhoja kotitarvikkehie, šeinällä näkyy vanhoja kuvie, kumpaset kerrotah meijän šeuvun istorijašta.

Keškukšen toimintah iče tienuamma rahua. Kun palkkua meilä ei ole, ni kaikki varat jiähäh paikalla, šuamma makšua lämpö- ta šähkökulut. Tuloja on mattojen ta käsimuasterien suvenirien myömiseštä, šattuu lahjotukšieki. Esimerkiksi, šaima lahotukšena mualin, kumpasella mualasima koko talon ulkošeinät. Arpajaisetki lisätäh tuloja. Toičči käyt turistija, kumpasilla kerromma meijän pohatašta ta tragisešta istorijašta ta tarjuomma heilä karjalaisie piirakoita ta čäijyö.

Olemma ruvennun kehittämäh i kyykkyä, šykyšyllä on ollun turnaukšie lähikylijen välillä. Täštä šuunnašta vaštuau Šanteri F’odorov.

Tietyšti tiluamma ta ehotamma tilata karjalaisie lehtijä koko piirin karjalaisilla, hyvä kun vielä šuamma tukirahua lehen tiluamiseh vähävarasilla.

Piemmä yhteykšie Kiestinkin, Sohjanankošen ta nyt vielä i Tungojärven karjalaisien kera. Hyvät yhteykšet ollah ni Šuomen karjalaisien kera, rikeneh käymmä toini toisien luo, piemmä yhtehisie tilaisukšie. Peruštamisešta alkuan “Karjalaini pirtti” on pitän hyvyä yhteyttä Šuomen Pudasjärveššä olijan šamanmoisen kotitalo kera ta šen lisäkši vielä i Vieljärven Karjalan Kielen Kojin kera.

Kaikista pivoista olemma kirjuttan kuin Oma Mua- šamoin ni piirilehtilöih, Vkontakte ta Facebook -sosialiverkoštoih laitamma uutisie aivan karjalan kielellä. Še auttau levittyä tietoja karjalaisista ta meijän kulttuurista.

Niin, olemma kirjuttan šuurešta työštä, Piäjärven luonnon nähtävykšen – Tuhkapadunan – puhistamisešta meijän šeuran alottehešta. Tämän talkotyön järještäjänä oli Maikki Kundoz’orova (Vlasova), ta hänen šuurina apulaisina oltih Šanteri F’odorov, Oksana Logutova, Tatjana Kovalenko, Svetlana Ponomar’ova ta muut šeuran jäšenet ta kyläläiset.

Pienie tilaisukšie piemmä Karjalaisešša pirtissä, šuurempie – kulttuuritalošša. Viime vuotena kevätkuušša Kalevalan kanšanteatteri näytti Samovuara-näytelmän karjalan kielellä, nyt tuaš olemma šopin uuvvešta näytelmäštä. Čičiliušku-kuklateatteri niise kävi meilä vuuvven lopušša, šilloin ottima tehtäväkši lippujen levittämisen kylyä myöte. Kulttuurialan ruatajat aina ollah valmehet yhteistyöh, olemma oikein kiitolliiset heilä.

Kaikin, ket käyväh meijän Karjalaiseh pirttih, ihaššutah  ta kiitetäh meitä  tämmöseštä työštä. Mieki uuvven hallinnon nimeštä kiitän kannatukšešta ta toivon, jotta meijän työ jatkuu ta šeura löytäy vielä äijän uušie jäšenie. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat