Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Myö suvaičemmo jiäkur’oidu

Myö suvaičemmo jiäkur’oidu // Kuva: Mihail Jolin.

Tämän projektan tavoittehennu on jiäkur’oin kehittämine Ven’al.

Kilbah voibi yhtyö jogahine, kaččomattah sih, maltau häi kižata libo ei. Kaikkiedah festivualih kerdyi 19 pereh- da lapsienjoukkuo. Kilboi piettih jiäkur’oikentäl olimpiuadan sistieman myöte – net, ket jiädih voitettuloikse, lähtiettih iäre.

Meijän joukon noumeru oli 13. Myö, minä Jarik da Paša, kižaimmo hyvin, ga meile ei lykystännyh. Myö emmo suannuh ni yhty pistetty, ga meile piädielonnu oli ozanotto, ei voitto.

Festivualin voittajakse perehien joukkolois rodih Pimenovien joukko, lepsien keskes – Vieljärven školan 5. kluasan joukko. Festivualih yhtynyöt suadih mal’l’at da lahjat.

Jiäkur’oin pruazniekku ylen äijäl miellytti minuu! Minä duumaičen, ku mostu kilbua pidäy pidiä puaksumbah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat