Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Väinö Linnan taisteluhautatotuutta

Bair Irinčejev // Kuva: Sergei Karpov

Romanin on kiäntän venäjän kielellä Karjalan kannakšen šota-istorijallisen keškukšen johtaja Bair Irinčejev.
Vuotena 1954 ilmeštynyt Tuntematon sotilas -romani oli ikäh kuin räjähtynyt pommi. Kirjašša esitetty taisteluhauta-totuš šekä kirjuttajan sarkastini šuhtautumini Šuomen 1941–1945 vuosien ulkopolitiikkah šai šuomelaiset lukijat šokkih. Romanin ilmeštymisen jälkeh kova kriitiikki lankesi Väinö Linnan niskoilla. Monet šyytettih kirjuttajua valehukšešta muan upšeerikunnan ta eliittin panettelušta.  
Kritiikistä huolimatta omašša kotimuaššah kirja oli painettu uuvveštah yli 50 kertua ta šen yhtehini painošmiärä on ollun yli 500 000 kappalehta. Teošta oli kolme kertua šovitettu elokuvakši: 1955, 1985 ta 2017 vuosina. Enšimmäistä, 1955 vuotena ilmeštynyttä Tuntematon sotilas -elokuvua perintehen mukah esitetäh joka vuosi Šuomen iččenäisyšpäivänä.
Venäjän kielellä tämä teoš oli painettu vain yhen kerran, 1990 vuotena.
Väinö Linnan romanie pietäh XX vuosišuan šuomelaisen kirjallisuon klassikkoteokšena. Romani on humanistini ta šovanvaštani, huolimatta šiitä, jotta šiinä on äijän jyrkkätotisie kuvie šovašta. Linna kuvuau šotatapahtumie tavallisien šotilahien nuorien kakšikymmentävuotisien poikien ajatukšien ta tuntehien kautti, kumpaset jouvuttih Toisen muajilmanšovan tapahtumapyörteheh.
Romanin uuši venäjännöš on ilmeštyn Šuomen 100-vuotispäiväkši.
– Romanin iellini venäjänkielini kiännöš ilmešty vielä Neuvoštoliiton aikoina. Sensurin takie eryähät kohat oli otettu pois. Kiännökšeššä oli virheitä ta epätarkkoja kohtie, šekä eryähät šotatermit oli viärin kiännetty. Šentäh piätinki kiäntyä tuo teoš uuvveštah, Bair Irinčejev šelitti.
Romanin uuši venäjänkielini versijo on täyvennetty ta parennettu.  Kiäntäjän šanojen mukah tämän kirjan tarkotukšena on šuaha Venäjän ta Šuomen kanšat ymmärtämäh paremmin toini toistah ta eistyä rauhan ta hyvien yštävyššuhtehien kehittämistä näijen nuapurimaijen välillä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat