Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#6 (1346)


 • #6(1346) | Merkipäivy   Timoi Munne
  Santtu Karhule täydyi 50 vuottu. Jo läs 30 vuottu häi on olluh Karjalan suuri yksinäine karjalazen da karjalankielizen muuzikkukul’tuuran edustai. Hänen ruavon jälgi nägyy da kuuluu loitos yli Karjalan muan rajoin.

 • #6(1346) | Merkipäivy   Nikolai Nazarov
  En ni smiettie voinnus, ku Särgilahten kylän eläi Anna Vasiljevna Kovru jo täytti 80 vuottu! Lujua tervehytty sinule, armas ristikanzu da pitkiä igiä!

 • #6(1346) | KandurahvasElina Potapova
  Petroskois mennyt nellänpiän piettih paginua Karjalan vähäluguzien kandurahvahien säilyttämizeh da kehittämizeh nähte. Vastavustu Karjalan tazavallan Kanzallizen muzein seinis pidi Ristikanzoin oigevuksien nevvostoh kuului Andrei Babuškin. Pidoh yhtyi karjalazien, vepsäläzien da suomelazien yhteskunnallizih liittoloih kuulujua, aktivistua da virgumiesty, kul’tuuru-, tiedo- da opastusalan edustajua.

 • #6(1346) | Kirjallisuš
  F’odor Svinjinin valittuja starinoja -kirjan presentatijo piettih Karjalan tietokeškukšen kirjaštošša 7. tuiskukuuta.

 • #6(1346) | Uutisie piirilöistäUljana Tikkanen
  Kalevalan piirillä on pohatta istorija. Ennein piirissä oli äijän laitokšie ta riittäväšti työpaikkoja. Mimmoni tilanneh piirissä on nykyjäh? Täštä teemašta pakasima Kalevalan piirin työvoimakeškukšen johtajan Valeri Nemitčenkon kera.

 • #6(1346) | KulttuuriNatto Varpuni
  Tänä vuotena enšimmäni Oma pajo -kuoron šuuri konsertti piettih Kanšallisien kulttuurien keškukšešša Petroskoissa. Konsertti oli omissettu Kanšainvälisellä Muamonkielen päivällä.
Partn`ourat