Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan vähäluguzien kandurahvahien hyväkse

Pidoh yhtyi Karjalan kandurahvahien edustajua da virgumiesty.

Petroskois mennyt nellänpiän piettih paginua Karjalan vähäluguzien kandurahvahien säilyttämizeh da kehittämizeh nähte. Vastavustu Karjalan tazavallan Kanzallizen muzein seinis pidi Ristikanzoin oigevuksien nevvostoh kuului Andrei Babuškin. Pidoh yhtyi karjalazien, vepsäläzien da suomelazien yhteskunnallizih liittoloih kuulujua, aktivistua da virgumiesty, kul’tuuru-, tiedo- da opastusalan edustajua.

Pivos piettih paginua vähäluguzien kandurahvahien probliemoih nähte da opittih eččie niilöin sellittämisty. Omii mielii Karjalan vähäluguzien kandurahvahien tilandeheh nähte sanottih äijät ristikanzat, rodih kiistuagi. Nygöi Karjalas pannah äijän vägie kandurahvahien säilyttämizekse da kehittämizekse. Suuris tuloksis sanottih opastusalan edustajat. Jälgiaigua valmistettih kanzallizien kielien opastamizen konseptsii, alalleh piästetäh ilmoih uuzii opastus- da diagnostiekkumaterjualoi. Eräs kehoituksis rodih andua mahto školaniekoile piästiä suomen kielen valdivollizes tutkindos läbi, ku tässäh suomen kieli ei kuulu niilöin opastusaihieloin joukkoh, kudamis pietäh valdivollizii tutkindoloi školan loppijes.

Vastavuksen aloh nouzi kyzymys den’goisgi, kuduat suajah vähäluguzet kandurahvas kehittämizeh niškoi. Yhtehizen mielen mugah, niilöi varoi pidäs ližätä.

Karjalan piirilöispäi tulluot gost’at kiinnitettih huomivuo kyläläzien eläjien probliemoih. Nygöi karjalan da vepsän kieldy suau kuulta enimite Karjalan piirilöis. Ku kieli eläs, pidäy parandua elaiguololoi kylis, ku rahvas ei muutettas linnoih... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat