Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mitä mieleh tuou Oma-šana?

Konsertissa kuorolaiset esitettih kaikkieštah 25 lauluo, niistä 11 lauluo oli uušie. // Kuva: Tatjana Čapligina

Kuoron uuvven ohjelman piäajatukšekši tuli šana “OMA”. Laulušta lauluh kuorolaiset annettih rahvahalla miettimisaihetta, mitä tämä šana merkiččöy heilä ta mitä omua heilä on. Kuoron šuvaiččijat šuatih kuunnella omie lempilauluja šemmosie kuin “Ruskei neičyt”, “Oma kylä”, “Yhtet kiitetäh, toiset moititah”, “Tup-tup-tupeli” šekä aivan uušie kappalehie esim. Kuatančat -laulu. Kuorolaini El'vira Derevl’ova kiänti tämän venäläisen kanšanlaulun karjalakši ta ičeki laulo šitä. Toini uuši laulu, mi oli esitetty yleisöllä, oli Anna Usovan kirjuttama Härkinäine -kappaleh. Konsertin aikana kuorolaiset esitettih kaikkieštah 11 uutta lauluo. 

– Näijen laulujen tulevaisuš on vielä hämärä, šano kuoron johtaja L’ubov Nikitina. – Myö toivomma, jotta ne painutah teijän šytämih ta ollah teilä mieltä myöten. 
Konsertin lopušša kuorolaiset kiitettih omua johtajua 20-vuotisešta ruavošta. L’ubov Nikolajevna Nikitina tuli Oma pajo -kuoron johtajakši 1. tuiskukuuta 1997. Kanšallisien kulttuurien keškukšen johtaja Tatjana Temniševa omašta puolešta šano šuuret passipot L’ubov Nikolajevnalla yhteisruavošta ta lahjotti kuorolaisilla tortun ta makijaisie, šekä anto diplomin šiitä, jotta Karjalan Tašavallan Kulttuuriministerijö on tovistan Oma pajo -kuoron Kanšankuoro -arvonimen 2021 vuoteh šuate.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat