Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#7 (1347)


 • #7(1347) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Tuiskukuun 10. päivänä Kiži-musejošša avautu mukava Kalevalašta Pohjolah -näyttely.

 • #7(1347) | TalvitapahtumatAnna Deš
  XVI kanšainvälini lumifestivali piettih Petroskoissa 14.–18. tuiskukuuta.

 • #7(1347) | PeriodikaOlga Melentjeva
  Vuuvven 2016 kirjauutukšista kerrottih KniiguMelliččä-pivolla, mi piettih Petroskoissa 16. tuiskukuuta.

 • #7(1347) | Tašavalta Marija Kirillova
  Venäjän presidentti Vladimir Putin 15. tuiskukuuta hyväkšy Aleksandr Hudilaisen anomukšen eronpyynnöštä ta miäräsi Karjalan tašavallan väliaikasekši piämiehen virkua toimittajakši Artur Parfenčikovin.

 • #7(1347) | KKKNatalja Antonova
  Mennyt pyhänpiän Vieljärven Randaine-kyläteatru pidi vesselän enzi-illan Karjalan Kielen Kois. Kolmes vuvves se on jo kuvves teatran suavutus. Kyläteatroin toimindu Karjalas on libumas. Vieljärven rahvas vuotetah Karjalan Kielen Koin tostu kerrostu valmehekse. Sie roitah raviet lava da kaččojien zualu, kai puus luajitut. Nygöi rahvastu kävyy kaččomah spektakliloi sissäh äijin, ku erähät jiähäh seizomahgi.

 • #7(1347) | Rajan taguaOl'ga Ogneva
  Jovensuun kazvitiijolline sadu “Botania” on muailman pohjozin da Suomen ainavo trooppizien liipukkazien sadu. Kezä talven keskel löydyy lyhyön matkan piäs. Kohtu on ainavoluaduine sitgi mieles, ku tavallizet rahvas pellastettih sen hävittämizes nelli vuottu tagaperin.

 • #7(1347) | Uudistu
  Enämbän 30 vuottu tagaperin, vuvvennu 1982, enzimäzen kerran nägi päivänvalgien Nina Lavozen valmistettu kniigu “Karjalazet rahvahan arbaitukset”. Täh kogomukseh oli pandu läs puolitostu tuhattu arbaitustu Karjalan eri puolilpäi.

 • #7(1347) | Oma kieli, oma mieli
  Talvel 21. tuhukuudu kogo muailmas pietäh kanzoinvälisty Muamankielen päiviä. “Oma Mua” tämän hyväkse ilmoitti kilvan lugijoih niškoi. Kilbuniekoil pidi vastata 10 kyzymykseh, net oldih vienakse da livvikse da vähäzel erottih. Kilbah saimmo 18 vastavustu. Kilbuniekoin keskes oli nuorembua dai vahnembua rahvastu, linnalastu dai kylis eläjiä. ”Oma Mua” valličči kolme parastu kilburuaduo.
Partn`ourat