Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalah on miärätty uuši piämieš

Venäjän presidentti Vladimir Putin miäräsi Karjalan väliaikasekši piämiehen virkua toimittajakši Artur Parfenčikovin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin 15. tuiskukuuta hyväkšy Aleksandr Hudilaisen anomukšen eronpyynnöštä ta miäräsi Karjalan tašavallan väliaikasekši piämiehen virkua toimittajakši Artur Parfenčikovin. Šitä ennein Parfenčikov oli Federalisen ulošottomiehien ošašton johtajana – Venäjän Federatijon piäulošottomiehenä.

Tapuamisešša Artur Parfenčikovin kera Vladimir Putin ehotti hänen tulla Karjalan johtoh. Parfenčikov kerto Venäjän presidentillä, jotta piti šilmällä Karjalan tilannehta. Artur Olegovičin šanojen mukah, tašavallašša on proplemoja ta vaikeita sosialisie kyšümykšie, ka ne ollah ratkaisettavat. Parfenčikov huomautti, jotta proplemojen ratkaisomisešša pitäy luottua omih voimih, ka šamalla toivo federalisen keškukšen tukeh ta Vladimir Putinin huomijoh tašavallan kehitykšen kyšymykšeššä.

– Monet proplemat ollah šelvät, ka kuiteski on šuuri vaštuu šiinä, jotta toteuttua muanmiehien toivehet, ilmotti Parfenčikov.

Venäjän presidentti toivotti uuvvella piämiehellä lykkyö ruavošša ta lupasi, jotta auttau häntä.

Tuiskukuun 16. päivänä Karjalan halličukšešša Venäjän presidentin valtuutettu etuštaja Luoteis-Venäjällä Nikolai Tsukanov esitti Artur Parfenčikovin virkamiehillä ta deputattiloilla. Tsukanov korošti, jotta nyt alovehen kehitykšeššä avautuu uuši šivu ta työtä tulou äijän, vet pitäy valmistautuo ni tašavallan 100-vuotispäiväh. Šamoin Nikolai Tsukanov kiitti Aleksandr Hudilaista ruavošta Karjalan piämiehen virašša.

Artur Parfenčikov šano, jotta myöštyö omalla kotimualla ta ruatua tiälä on hänellä hyvin vaštuullini tehtävä:

– Mie panen kaikki omat voimat, tiijot ta kokemukšen, jotta toteuttua tehtävät, kumpaset pani Presidentti ta Karjalan eläjien toivehet.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat