Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kniigu on se, mi kielettäh pagizou

Kogomukses löydyy enämbän puolitostu tuhattu arbaitustu. Net kai on juattu murdehien da aihieloin mugah.

Enämbän 30 vuottu tagaperin, vuvvennu 1982, enzimäzen kerran nägi päivänvalgien Nina Lavozen valmistettu kniigu “Karjalazet rahvahan arbaitukset”. Täh kogomukseh oli pandu läs puoldutostu tuhattu arbaitustu Karjalan eri puolilpäi. Tekstoi mondu vuottu oldih eččimäs kui suomelazet, mugagi karjalazet tutkijat 1800-luvus algajen. Sendäh kniigas löydyi vahnanaigazii ezimerkii semmozis veššilöis da azielois, mit jo ammui ollah unohtettu, oligi arbaistustu nygyaigazis ilmivölöis, sanommo, lendokonehes da raadivos. Ylen terväh kniigu löydi omii lugijoi da jo ammui sidä en suannuh nigo ostua, nigo ottua kirjastos laihinah.

Uuttu painostu vuotettih täytty vägie jo ammui. Kielen, literatuuran da histourien instituutan tutkijat kiännyttih Kanzallizen ministerstvan puoleh da kehoitettih piästmäh ilmah kniigan tostu painostu valdivollizen b'udžietan varoil. Omas puoles tutkijat piettih suurdu valmistamisruaduo: kielentiedäjät kohendettih arbaituksien tekstoi, rahvahanrunohuon maltajat kačottih läbi ezikirjutustu da lopus olijoi luvetteluloi. Toizen arbaituksien kniigan painoksen toimittajakse rodih Kielen, literatuuran da histourien instituutan tutkii, folkloristu Valentina Mironova...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat