Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pohjoisrunojen šointu

1. Pruasniekan jälkeh piettih erilaisie muasteri-oppija. Yheššä niistä luajittih kukloja kankahašta. // Kuva: Natto Varpuni

Juhlan enšimmäini oša oli omissettu venäjän kielellä, kumpani on valtijollini kieli meijän muašša. Pruasniekan avattih lapšet, kumpaset luvettih runoja venäjän kielen kaunehuošta ta rakkahuošta omah kieleh. Petroskoin taitehkoulun opaštujat laulettih venäjän kanšanlaulun. Šykšyset kuvijot -tanššijoukko esitti perintehellisen Russki perepl’as -tanššin.

Venäläisen kulttuurin rinnalla oli esitetty karjalaista kulttuurie ta karjalan kieltä. Karjalaista kulttuurie esitettih valtijollisen Kantele- laulu- ta tanššiyhtyvehen šoittaja Anastasija Krasil’nikova, lapšien Kulkuset-folkloriryhmä, Karjalan Rahvahan Liiton halličukšen johtaja Natalja Vorobei šeka Kajahuš-nuorisofolklorijoukko.

– Konša milma kučutah kertomah karjalaisista tai Karjalan Rahvahan Liitošta, niin oman pakinan alušša mie aina kyšyn keräytynyiltä, ket heistä tiijetäh karjalaisista hoti pikkusen, kerto Natalja Vorobei, – tällä kertua šalissa šemmoista rahvašta, kellä karjalaini kulttuuri on tuttu, oli noin 50 prosenttie. Mie esitin pruasniekkah tulijilla karjalaisie arvautukšie. Laušuin niitä venäjäkši, ka viimesen arvautukšen, mistä lahjotin lahjan, luvin enšin karjalakši ta šiitä venäjäkši. Šiitä näytin yleisöllä karjalankielistä šormileikkie, mi on lyhyt ta min avulla voit oppie muutoma karjalaini šana.

Kulkuset-folkloriryhmä esitti pari karjalaista lauluo ta šiitä kučču rahvašta piirileikkih. Karjalan Rahvahan Liiton Kajahuš-nuorisofolklorijoukko esitti vuokkiniemiläistä katrillie, laulo vienalaisen tuuvitušlaulun ta Kallivolla kukkulalla -laulun.

Pruasniekan musiikkiošan jälkeh kaikki halukkahat otettih ošua muasteri-oppiloih. Yheššä šalissa luajittih kukloja kankahašta, toisešša šalissa piiruššettih šarjakuvie, kolmannešša – pelattih Kalevala-stolapelie.

Kirjašton ruatajat tuttavuššutetah omie kävijie Venäjän kanšojen tapoih, perintehih ta kirjallisuoh ympäri vuuvven. Jalokivien vuori -projekti starttasi Petroskoin kirjaštoissa tuiskukuušša. Projektin rajoissa pietäh tapuamisie yhessä yhteiskunnallisien järještöjen kera, konserttija, kirjanäyttelyjä ta muasteri-oppija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat