Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii

Grigorii Bogdanov

Ei ammui, 16.-17.  tuhukuudu, Petroskois oli pietty Kodialovehen luvendot -konferensii, kudamal oligi pagin Grigorii Bogdanovas da hänen panokses tazavallan histourieh da tiedoh. Ezitelmiä valmistajes Karjalan Tiedokeskuksen Tiedoarhiivas oli löytty mieldykiinnittäjiä ainehistuo, ga yhtelläh jäi vie ylen äijy tiijustettavua.

Grigorii Haritonovič Bogdanov oli roinnuhes 1. talvikuudu 1900 Vienan Karjalan Vuonnizen kyläh. Kyläläzet kučuttih händy Harittanan Riikokse libo Ristokse. Köyhäs perehes oli nelli lastu: vahnin Miihkali, toizekse vahnin - Riiko da kaksi nuorembua – Asjo da Vassilei. Muamo kuoli nuorennu, tuatto nai toizen kerran. Elaigu sil aigua oli jugei da nälgähine.

Riiko suurel himol opastui kyläškolas, äijän lugi. Kyläläzet musteltih händy pyöreirožazennu mustutukku brihačunnu, kudamal ainos oli kniigu käis. Nellitostuvuodehizennu häi lähti vahnemban vellen kel kazakakse bohatembah pereheh, sit ruadoi meččyzavodal da Murmanskan raududorogan rakendamizes. Sen ližäkse Risto ehti olla lämmittäjänny da konehmiehenny, händy kaksi kerdua työttih iäres ruavos vastustustoimiloin periä.

Vallankumovuksen jälles, vuozinnu 1918-1922, Vienan Karjalas oli jugei elaigu. Uudizet Suomespäi tuldih teriämbi migu Ven’alpäi. Riston tuatto akan da kahten nuoremban lapsenke lähti pagoh Suomeh. Talvel, vuozinnu 1919-1920, tiijonsuvaiččii Risto lähti opastumah Suomen opastajien gimnaazieh lyhytaigazih kursiloih, kuduat luadi Uhtuon tazavallan valdivo. Keviäl häi lähti siepäi iäres da keräi partizuanujoukon, se vojuičči Karjalan rajan lähäl. Sil aigua kuoli Riston vahnembi velli Miihkali. Hirvisalmen lähäl ruanittuu Ristuo työtäh Petroskoile parandumah...

Karjalan Tiedoarhiivan materjualoin keskes löydyi Riston kuvazii da hänen kirjaine lembitytöle. Tämä kai tovistau, ku Risto oli ylen lahjakas ristikanzu.

Enne suuren tiijollizen kirjutuksen painamistu Risto Bogdanovas, kudai eli ylen lyhyön,  ga kuulužan elaijan, tahtozimmo arvata hänen elaijan erilazii arbaituksii. Sendäh myö kiännymmö lehten lugijoin da Suomes da Ven’al eläjien omahizien puoleh, ku hyö kerrottas meile kai, midä hyö tietäh vuonnilazes Risto Bogdanovas. Kiitammö edukädeh kaikis tiedolois.

Kirjutakkua sähköpoštale tutkija@mail.ru

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat