Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kaikilla löytyy paikka päiväsen alla

Leirin aikana lapšilla oli tarjolla šuuri ohjelma, šiinä oli muasteri-oppija, kävelyretkijä, matkoja nuapurikylih ta vielä äijän mukavua. // Kuva: Uljana Tikkanen

Kalevalan sosialikeškukšen šuurissa huonehissa riittäy paikkua kaikilla. Šielä on televisori ta šohvat šekä leikkioša, missä pienet tytöt voijah leikkie kuklasien kera. Leikkiessä tytöt opaššutah hoitamah lapšie. Hyö tiijuššetah, mitä pienet lapšet šyyvväh ta keitetäh heilä ruokua leikkikeittijöllä. Kaikin hyö ollah Podrostok-leirin ošallistujat. Ta heilä löytyy paikka ei vain keškukšen tiloissa, kun koko muajilmaššaki. Šiinä lapšie autetah leirin opaštajat.

Koko pakkaiskuu nuoret tytöt ta pojat niin šanotuista proplemaperehistä elettih Kalevalašša. Heilä oli valmissettu šuuri ohjelma, kumpasešša oli muasteri-oppija, kävelyretkijä, matkoja nuapurikylih ta vielä äijän mukavua.

– Tämä ohjelma alko meilä vuuvven 2015 talvikuušša. Šiih ošallistu 37 lašta Kalevalan piirin eri kylistä. Kaikilla lapšilla on proplemoja perehissä, hyö ei šuateta keškuššella tahi käyttäytyö hyvin. Leirie oli järješšetty jo kolmatta kertua ta nyt šiihi ošallistu kymmenen tyttyö ta poikua, Podrostok-leirin psihologi-opaštaja Natalja Šaton šelitti.

Sosialiohjelmah ošallistu kaikkieštah 37 lašta Borovoista, Jyškyjärveštä, Kepalta ta Luušalmešta. Hyö vuorotel’l’en tullah Kalevalan leirih. Podrostok-leirin piätehtävänä on auttua nuorie, antua heilä sosiali-psihologista kašvatušta.

Leirin opaštajat kerrotah koululaisilla tupakanpolton, alkoholin ta huumehien proplemoista šekä mimmoista vahinkuo nämä pahat tavat voijah tuuvva. Šamoin lapšet tuttavuššutah erilaisih ammattiloih ta tiijuššetah, missä Karjalašša šuau opaštuo koulun jälkeh. Šen lisäkši tyttöjä ta poikie opaššetah laittamah ruokua, luatimah käsitöitä, hoitamah kotie. Heilä šamoin kerrotah omašta kotimuašta, järješšetäh retkijä paikallisih nähtävykših.

Koulun oppituntien jälkeh lapšilla järješšetäh harjotteluja, psihologisie tuntija. Ne autetah kuin koululaisie, niin ni opaštajie ymmärtyä nuorien proplemoja. Tytöt ta pojat opaššutah keškuštelomah, kuuntelomah toisie, löyvetäh yštävie. Šamoin leirissä lapšet opaššutah pitämäh huolta ičeštä.

– Varmasti, tämä leiri kehittäy tyttöjä ta poikie. Heilä on helpompi keškuššella toisien lapšien ta aikuhisien kera. Leirin lopušša šen ošallistujat voijah kertuo omista vaikutelmista – hyö tullah yhteiskunnan ošakši, lisäsi Natalja Šaton.

Tämä ohjelma on šuositettu Karjalan kaikilla sosialikeškukšilla toteutettavakši. Varmašti, še auttau lapšie löytyä oma paikka muajilmašša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat