Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sosialiala ta bisnessi huomijon kohtehena

Kombinatilla piämieš tutuštu šen toimintah ta pakasi ruatajien kera

Artur Parfenčikov alotti oman työmatan käynnistä kaupunkin piälaitokšella Kontupohja-kombinatilla. Enšin piämieš tutuštu kombinatin toimintah ta pakasi ruatajien kera, a šiitä piti issunnon laitokšen johtokunnan kera.

Kombinatti nykyjäh ruatau stabilisešti, kuitenki juridiselta kannalta še on konkurssituotannon vaihiešša. Viime vuotena oli tuotettu yli 660 tuhatta tonnie lehtipaperie, mi on huomattavašti enemmän verraten 2015 vuoteh. Kešällä investorit meinatah makšua laitokšen velat, mi avuau tehtahan ieššä uušie perspektiivijä.

Kombinatin johtajat kerrottih piämiehellä tärkeimmistä proplemoista, kumpasien ratkaisomini vois auttua Karjalan koko meččäteollisuškomleksin kehittämistä. Enši šijah pakina koški meččien vuokruamis-sistemin kunnoštamista. Piämieš käški kehittyä tašavallan meččätalouven tiekartan. Šen tarkotukšena on lopettua jällenmyöjien toiminta meččätilojen vuokruamisešša.  

Šen lisäkši issunnošša käsiteltih sosialiobjektien šiirtämistä Kondopoga-laitokšen omaisuošta valtijon tahi kaupunkin omaisuoh.

Artur Parfenčikov kävi šamoin Kontupohjan kaupunkin Jiätalošša ta Taitotalošša. Piämiehen mieleštä šemmoset šuuret urheilu- ta kulttuuriobjektit ei voija šeisuo käyttämättä. Venäjän lapšien ta nuorien urheilukeškukšen järještämini Kontupohjan Jiätalon pohjalla vois tuuvva lisävaroja, kumpasie vois käyttyä sosialiobjektien ylläpitoh.

– Sosialialan kehittämini, šekä investorien ta bisnessin tukemini ollah meijän tärkeimpie tehtävie, Artur Parfenčikov korošti issunnon lopušša

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat