Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tervehyttä čäijykupista ta Väinämöisen piiruašta

Jelena Hidman eko-tavarua esittämäššä Enšimmäiseššä mesifestivalissa Petroskoissa.

Jelena Hidmanan pereh tuli elämäh Karjalah Noril’skista 1990 vuotena. Šilloin Jelenalla oli kymmenen vuotta, a hänen veikolla – viisi vuotta. Lapšet ylen rikeneh läsittih Noril’skissa ta liäkärit neuvottih vanhemmilla vaihtua elinpaikka. Pereh muutti Karjalah.

Koulun jälkeh Jelena läksi opaštumah Moskovah ta šinne i jäi elämäh. Šuurešša kaupunkissa elyässä Jelenašta tuli luja ta miärätietoni naini. Ka Moskovaššaki ollešša hiän helläšti muisteli Karjalua. Naini räknäsi kaikki hyvät ta pahat puolet ta 2015 vuotena myöšty Karjalah, kumpaista piti omana kotina.

– Innoštunuona henkitin Karjalan puhašta ilmua ta herkkänä kačoin, kun miun poika juokšentelou Onegan rannalla, naini kerto. – Miun muamo tykkyäy juuvva heinäčäijyö ta myö rupesima tutkimah ta keryämäh heinijä. Hyvällä mielellä juomma tämmöistä luonnon čäijyö ta i vierahie juotamma.

Karjalašša Jelena mäni miehellä ta toteutti omat šuuret huavehet – opaštu valokuvuamah, keittämäh ta paistamah. Šiitä hänellä tuli ajatuš kehittyä perehbisnessie, kertuo rahvahalla omašta ruavošta ta šen tulokšista, kertuo šiitä, jotta ihmini voit hyvin elyä ilmain liäkettä ta kaupašta oššettuo kosmetiikkua. Naini vakuuttau, jotta heilä on äijän kerrottavua šiitä, kuin voipi elyä šovušša luonnon kera.

– Meiltä nyt šuau oštua erilaista luonnon tavarua – čäijyö, puuesinehie, fito-pešuvihkoja, luonnon kosmetiikkua. Myö iče kekšimä tuottehien pakkaukšie, mihi kirjutamma tietuo heinistä. Mie lisäkši järješšän muasteri-oppija, kumpasien aikana kerron heinien ominaisukšista ta vaikutukšešta. Ken juou kupin heinäčäijyö vaikkapa yhen kerran päiväššä, še tulou tervehemmäkši, kaunehemmakši ta reippahammakši. Harva ihmini tietäy tarkkah heinien vaikutukšešta. Monet ihmetelläh, jotta a-voi-voi kuin äijän erilaisie liäkeheinie kašvau Karjalašša ta mitein hyövylliset ne ollah. Esimerkiksi, viluššukšešta voit parentua kolmešša päiväššä vavarnolehen, ankervan ta männyn nieklasien avulla.

Jelena Hidmanan kuumana tahtona on vetyä ihmisie luonnon rikkahuon puoleh ta antua heilä tietuo šiitä, kuin voit asiellisešti ta tarkašti kerätä ta käyttyä luonnon antimie.

Još teilä on kyšyttävyä kašviloista, Jelena lupuau vaššata niihi hyvällä mielin. Hyvänä keittäjänä ta paistajana naini kekšiy piirakkojen reseptijä ta niijen nimijäki. Väinämöini-piirakan taikinah Jelena lisyäy meččäheinie: kanarvuo, jäkälyä, ankervua ta vavarnua šekä pellavan ta päiväkukkasen šiemenie. Taikina on ruisjauhošta. Jelena šanou, jotta piirakan kuori muissuttau Karjalan iltaruškošša olijien mäntyjen kuorta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat