Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Haukkašuaren polkuja myöten

Tämävuotini pito oli järješšetty Mujejärven šyväimet -kanšalaisjärještön kehittämän Haukkašuaren kyläpruasniekka 2018 -projektin puittehissa // Kuva: gov.karelia.ru/

Mujejärven piirin vanhašša Haukkašuaren kyläššä piettih kakši vuotta takaperin elvytetty Kyläpruasniekka. Entisinä aikoina Haukkašuaren eläjät aina juhlittih kyläpruasniekkua Petrunpäivänä ili 12. heinäkuuta. Ka 1970-luvulla tämä perinneh oli šammun. Kuitenki Trajektorija-šiätijön alottehešta Mujejärven piirin ta Repol’an paikallishallinnon tuvella šekä paikalliseläjien aktiivisella auttamisella vuotena 2016 tämä pruasniekka oli šuatu elvyttyä ta šiitä tuli jokavuotini.

Tämävuotini pito oli järješšetty Mujejärven šyväimet -kanšalaisjärještön kehittämän Haukkašuaren kyläpruasniekka 2018 -projektin puittehissa.

Enšimmäiset maininnat Haukkašuaren kyläštä liitytäh XVI vuosišuan loppuh. Eryähien tarkempien tietojen mukah kylä oli peruššettu 1602 vuotena. Vuuvven 1679 väjenlašennan mukah kyläššä lašettih olovan yhekšän taluo.

Nykyjäh Haukkašuaren kylä on šuanun istorijallisen ašutukšen statussin. Oša kylän alovehella rekisteröityistä rakennukšista šekä ympärillä olijat istorijalliset maiselmat ollah valtijon šuojelun alla ta kuulutah Karjalan tašavallan kulttuuris-istorijallisen perinnön muistomerkkilöih.

Kyläpruasniekan järještäjät oli valmissettu pohatta ta monipuolini ohjelma. Vierahilla oli tarjolla perintehellisien käsitöijen muasteri-oppija: tuohikuvontua, kesryämistä ta tikuttamista. Mujejärven piirin eläjät ošallissuttih perintehellisien ruokareseptien kilpailuh ta esitettih pruasniekašša karjalaisien reseptien mukah valmissettuja ruokija.

 

Haukkašuarikyläštä etnokulttuuripaikka

 Haukkašuarikyläštä, mi on Mujejärven piirin Repol’an kyläkunnašša halutah luatie etnokulttuurini paikka. Tämä on Trajektoria-šiätijön projekti ta šillä on šuuret šuunnitelmat tulovaisuoh.

Šiätijön projektijohtaja Konstantin Petrov kerto:

– Šiätijön ruatajat ollah moskovolaiset. Myö kävimä kyläššä lepyämäššä. Tämä paikka mielty meilä, šentäh šynty ideja elvyttyä še – luatie šiitä etnokulttuuripaikka, jotta še olis miellyttävä Karjalan vierahilla ta paikalliseläjillä.

Haukkašuaren elvyttämishomissa autetah paikalliset eläjät ta Mujejärven hallinto šekä Haukkašuaren kylän entisien eläjien jälkeläiset. Nyt rahvaš tullah kyläh vain kešän ajakši. Eryähät eletäh Šuomešša. Esimerkiksi, Pottojevien tahi Pottosien šuvun etuštajie eläy rajan molommin puolin. Kyläššä on kakši šuvun taluo ta ne pitäy šäilyttyä.

Šiätijön avulla Haukkašuarešša elvytettih kyläpruasniekka, še piettih jo kolmatta kertua. Vuosi vuuvvelta pruasniekka keryäy yhä enemmän rahvašta. Mi koškou rakennukšien restaurointie ta rakentamista, niin enši tehtävänä on kerätä näijen paikkojen perintehellisien rakennukšien, aittojen, riihien, talojen, myllyjen pirrokšie ta kuvie.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat