Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vienan vesiputošta ihailomah

Šilta Vuonnisen joven yli korjattih ta nyt šitä myöten šuau ajua tavallisella autolla. // Kuva: Uljana Tikkanen

Kumiokoški on yli 13 metrin korkie vesiputouš. Še on pienellä Vuonnisen jovella. Vesiputouš on tunnettujen Kivač- ta Kivakkakoški- vesiputoukšien korkiempi. Matalla vesiputoukšeh muutoman kerran šatuttu näkömäh Vuonnisen jokie ta on vaikie kuvitella, jotta noin tyyneššä pieneššä jovešša voi olla niin mahtava vesiputouš. Vesi ikäh kuin kuatuu korkielta kallivolta ta juokšou ielläh šojen ta meččien läpi.

Kumiokoški on vain 17 kilometrin piäššä rajašta, šentäh piäšy šinne oli moneh vuoteh šuljettu. Vain 1990 vuuvvešta alkuan matkuštajat ruvettih tutuštumah näihi paikkoih. Nyt Karjalan eläjät voijah käyvä kaččomašša vesiputoušta ilman erikoista lupua, pitäy vain ottua pašši matkah. Niillä, ken eläy Karjalan ulkopuolella, pitäy hoitua erikoini piäšy raja-alovehella.

Tänä vuotena matka vesiputoukšeh tuli lyhyömmäkši. Kolmen kilometrin piäššä vesiputoukšešta šuuri kevät-tulva vei šillan Vuonnisen joven yli. Moneh vuoteh mieli piäššä vesiputoušpaikalla ihmiset jouvuttih autoilla kiertämäh toista tietä myöten, matka oli pitempi. Muutoma netäli takaperin šilta korjattih ta nyt šitä myöten šuau ajua tavallisella autollaki. Nykyjäh Vuonnisen kyläštä vesiputoukšeh on noin 25 kilometrin pitkä matka.

Kumiokoški muuttuu ulkonävöltäh vuuvvenajašta ta vejen korkeuvešta riippuen.

Vuonnisen jokivarret ollah erikoisie ta arvokkahie luonnon ta ekologian paikkoja. Kaikilla, ken matkuštau Vienašša nämä paikat varmašti jiähäh muistoh. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat