Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalankielistä toimintua vain lisäytyy

KRL:n halličukšen jäšenet uutta toimintakautta šuunnittelomašša Periodika-kuštantamon tiloissa // Kuva: Ol’ga Smotrova

Vuuvven 2018 kynnykšellä Karjalan Rahvahan Liiton halličuš piti issunnon, min aikana oli hyväkšytty järještön šuunnitelmat vuuvvekši 2018 šekä luajittu piätökšie muutomašta tärkieštä kyšymykšeštä.

Issuntoh ošallistu halličukšen šeiččemän jäšentä: karjalan kielen opaštaja ta runoilija Tamara Ščerbakova, KT:n Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tutkija Valentina Mironova, karjalaisien XIII kerähmön valtuutettujen neuvošton johtaja Tatjana Klejerova, karjalan kielen opaštaja ta kiäntäjä Tatjana Baranova, Karjalan TV:n kanšalliskielisen toimitukšen johtaja Šanteri Jeremejev, istorikko Aleksandr Stepanov ta halličukšen johtaja Natalja Vorobei.

Issunto alko hyvällä viestillä. Tatjana Klejerova ilmotti, jotta 76-vuotisella L’udmila Markianovalla oli hyväkšytty Šuomen oleškelulupa. Karjalan Rahvahan Liiton jäšenet moničči kyšyttih järještön vuosikokoukšissa Markianovan kohtalošta. Melkein kaikki liittolaiset tunnetah häntä kielen tutkijana ta henkilökohtaseštiki. Šuomen Vantaašša eläjä Markianovan tytär nellä vuotta oli elän epävarmuošša. Muahmuuttovirašto enšin ei antan L’udmila F’odorovnalla lupua jiähä Šuomeh. Nyt asie on kunnošša.

– Vuotena 2018 KRL jatkau omua perintehellistä ruatuo karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämisekši ta kehittämisekši, järještön johtaja Natalja Vorobei šano. – Järještön kalenterissa on karjalankielini šanelu, karjalan kielen kurššija, kumpasie piemmä Petroskoissa šekä piirilöissä järještön alaošaštojen jäšenien voimin, Oma mua -lehen levittämistä šekä kyykkä-opaššušta ta kilpailuja. Tänä vuotena tuaš valmissamma hakemušta ta ošallissumma KT:n Kanšallisušpolitiikan ministerijön järještämäh projektikilpailuh. Šamoin 2018 vuuvven puolivälih jatkuu Pualikka käteh, kyykkä kumoh -projekti, kumpani šai Venäjän Presidenttifondin kannatušta.

Vuuvven 2017 Meijän juuret, meijän jälet -projekti oli toteutettu korkiella tašolla, še toi hyötyö Liiton jäšenillä ta kaikilla, ketä kiinnoššetah karjalan kieli ta karjalaisien kulttuuri. Projektien kautti järještö šuau varua omah toimintah KT:n b’utžetista šekä VF:n b’utžetista.  

Vienankarjalaini runoilija ta kirjuttaja, Karjalan kanšan kirjailija Juakko Rugojev täyttäis 2018 vuotena 100 vuotta. Juakko Vasiljevičin kunnivokši KRL šuunnittelou pityä muutoman kirjallisuštapahtuman, varšinki runoilta Moi poet (Miun runoilija) -projektin kera yheššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat