Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanzalline arhiivu – Karjalan histourien kaiččii

Ižänmuallizen voinan aigahizien kirjazien restauratsii. // Kuva: Karjalan Kanzalline arhiivu

Arhiivu allus algajen

..Valdivolline Arhiivan laitos Karjalan tazavallas rodih vuvvennu 1918. Enzimäzekse arhiivan piälikökse oli pandu Aleksandr Fedotovič Kirikov. Vuvves 1918 algajen arhiivu äijän kerdua vaihti oman nimen. Karjalan tazavallan Kanzallizekse arhiivakse se rodih vuvvennu 2007, konzu yhtistettih kaksi arhiivua: Uvven histourien arhiivu da Karjalan valdivolline arhiivu.

 

Tallel on histourii

Nygöi Karjalan tazavallan Kanzalline arhiivu on suuri valdivolline laitos, kudai on sijoitannuhes nelläh taloih. Piätaloi on Kuibiševan pihal, toine – Andropovan pihal, ližäkse vie on kaksi kohtua, kus pietäh ruokos dokumentoi.

Kanzallizes arhiivas säilyy piäl kahten miljounan dokumentua.

Arhiivan piäprobliemannu on se, ku ei tävvy tilua arhiivudokumentoin ruokos pidämizekse. Arhiivan vahnat taloit ei vastata nygözii vuadimuksii, sie ei ole tulipalosammutussistiemoi, konditsienieroi. Arhiivale on jo annettu muapala linnan keskučas, uvven nygyaigazen arhiivutaloin nostamizekse.

 

Kummakkahii löydölöi

Vahnois dokumentois toiči voibi löydiä erunomastu veššii. Šelailten vahnoin dokumentoin sivuloi, arhiivan ruadajat löyttih vahnan kirjutussullan, nenäpaikkazen, bul’kan, kudai tartui dokumentoih. Ei muga ammui erähäs dokumentukogomukses oli löytty pardu...

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat