Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kolmen šukupolven opaštaja

Illačun vierahat šuurella mielenkiinnolla kačeltih Matti Pirhosen elämäštä ta työštä kertojua näyttelyö. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Tämän ainutluatusen, viisahan ihmisen ta nerokkahan opaštajan muisselmapitoh keräyvyttih hänen jälkiläiset, heimolaiset, entiset opaštujat, koulun opaštajat ta ne, ket hyvin tunnettih häntä.

Piirikirjašton ta etnokulttuurikeškukšen ruatajat Nadežda Matvejeva ta Alevtina Lesonen valmissettih mukava esityš Kalevalan ”legenda-ihmisen” Matti Pirhosen elämäštä ta luomistyöštä. Kalevalalaiset kerrottih illačušša omie muisselmie opaštajašta, kumpani oli antan elämän avaimet ta kouluttan šatoja Kalevalan eläjie.

Matti Pirhosen elämä oli šuuri ta pohatta tapahtumista. Koko hänen elämä oli kiintieššä yhteyveššä Kalevalan piirih. A hänen omašša kohtaloššah, niin kuin vesipisarašša, oli heijaššuttu kuin koko muan, šamoin ni karjalaisen kanšan kohtalokkahat, tragiset ta kauhiet elinvaihiet. Viimeseh hetkeh šuaten Pirhonen oli ollun oman kanšan uškollisena poikana.

Hiän ruato Uhtuon koulun opaštajana, varajohtajana ta johtajana, toimi kanšanšivissykšen Uhtuon ošašton piällikkönä, kuulu Kalevalan piirin luovan kirjuttamisen yhissykšeh, harrašti taitehellisissa omatoimisissa joukkoloissa. Opaštajan Nadežda Rastriginan šanojen mukah, kaikki hänen polven lapšet šiih aikah kilpailtih keškenäh, ken heistä šuvaiččou enemmän omua opaštajua.

Šuuren Isänmuallisen šovan ošallistuja Matti Pirhonen lopetti šovan kevätkuušša 1945 vuotena. Puolan vapauttamisešša hänet oli vaikiešti huavotettu. Elämäh aikana Pirhosella oli myönnetty monta korkieta palkintuo ta arvuo: Punalipun kunnijamerkki, Kunnijamerkki, šotamitalija, Karjalan ASNT:n anšijoitunut koulun opaštaja- ta Kalevalan piirin kunnivokanšalaini -arvot.

Illačun aikana vierahat šuurella mielenkiinnolla kačeltih Matti Pirhosen elämäštä kertojua näyttelyö. Vanhojen kuvien kešen löyvettih tuttuja.

Pakina jatku čäijystolašša, illačun vierahat juotih čäijyö kalittojen kera ta muisseltih tämä legendarisen ihmisen elämyä.

Kalevalan mua on antan meilä hyvin äijän tunnettuja, nerokkahie ihmisie. Ta on hyvin tärkietä, konša šemmosissa tapahtumissa myö muistelemma ta kerromma niistä jälkipolviloilla. Jotta hyöki tiijettäis, jotta hyöki muissettais.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat