Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Makie, niin kuin ämmöllä

Kilpailun aikana kaikin šuatih maissella Anastasija Šibanovan valmistamua kaalikeittuo. // Kuva: Ol’ga Melentjeva

Kuumua kaalikeittuo ta kotišuolattuja okurččoja, keitinpiiraita, lettuja ta muita sriäpnie, kalasalattie ta sakuskua šuatih maissella ne, ket tultih 17. kevätkuuta Karjalan Kanšalliseh musejoh. Kilpailuehtojen mukah jokahisen ošallistujan piti esittyä perintehellisen reseptin mukah valmissettu ruoka. Kunnivotehtävä maissella kilpailušša esitettyjä ruokie ta valita voittaja oli annettu iče musejon kävijillä. Ennein kun kaikin piäštih herkuttelomah, jokahini kilpailun ošallistuja kerto omašta ruuvvašta ta jako reseptijä.

Nina Buldakova oli paistan kilpailuh kurpiččalettuja. Nina Ivanovna šelitti, mintäh hiän otti juuri tämän reseptin.

Tatjana Konovalovan pereheššä muikie maito ei konšana jouvu kuatavakši. Emäntä paistau šiitä makeita hyvin hoikkasie kakkaroja. Ne ollah ylen hyvät varen’n’an, mejen tahi smetanan kera. Svetlana Popova paisto kilpailuh marjapiiruan Karjalašša kašvajista marjoista.

Valentina Petrovna Gavrilova jo monta on kerännyn Iänisniemen alovehen perintehellisie reseptijä. Tämän kiinnoššukšen hiän on perin muamoltah Anastasijalta. Kilpailuh Valentina valmisti perintehellisie karjalaisie sriäpnie – Keitinpiiraita ta esitti muamoh luatiman keittokirjan.

Anna Grehnevan kotišuolatut okurčat tultih mieleh mukah kaikilla. Anna iče kašvattau okurččoja dačalla ta luatiu niistä šäilykkehie. Lidija Var’onovan enši nävöltäh tavallini kalasalatti mavultah oli aivan erinomani. Jäi vain ihmetellä, mitein yksinkertasista ainehista voit luatie niin makien ruuvvan, jotta šuušša šulau. Kananmunašša suarittu treska Zoja Selivanovalta on hyvin helppo ta makie sakuska, još esimerkiksi vierahat ollah kynnykšellä.

No a Anastasija Šibanova valmistama kaalikeitto valtasi kaikkien mielet. Naini oikein tykkyäy laittua ruokua, kokeilla kuin uušie reseptijä šamoin ni perintehellisien ruokien valmistamista. Oman kaalikeiton Anastasija oli valmistan perintehen mukah oikiešša kiukuašša šavipatasešša. Vielä ennein kilpailutulokšien ilmottamista tuli šelväkši, jotta tämä ruoka on epyälömätön šuosikki.

Kaikista kaunehimmakši ruuvvakši arvoštelijat valittih Valentina Gavrilovan “Keitinpiiruat”. Tervehellisin ruoka -nominatijošša voitti Nina Buldakova ta hänen Kurpiččaletut. No a piäpalkinto – kaikista makein ruoka – oli yksimielisešti annettu Anastasija Šibanovan kaalikeitolla. Ei ne muutki kilpailijat jiäty palkinnotta. Kilpailun järještäjät kekšittih jokahisella oma nominatijo ta myönnettih lahjoja kilpailun partn’oriloilta kaikilla ošallistujilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat