Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Mie myöššyin kaverien luo…”

Fatjanovin festivali keräsi Kanšallisešša kirjaštošša runouven ta laulun harraštajie. // Kuva: Kuva otettu http://library.karelia.ru

Fatjanovin festivalie jo yli 50 vuotta on pietty tunnetun neuvoštorunoilijan kotimualla Vladimirin alovehen V’azniki-kaupunkissa. Še aina keryäy tuhanšie kaččojie, nerokkahie runoilijie ta laulajie.

Fatjanovin kulttuurikeškukšen johtajan Marina Bulanovan alottehešta oli piätetty pityä alovehellisien festivalien šarja Fatjanovin palkinnon laureattijen kotimualla. Enšimmäisekši alovehekši oli valittu Karjala: 2017 vuotena petroskoilaini runoilija Jelena Pietiläinen tuli Koko Venäjän Aleksei Fatjanovilla nimetyn Šatakielet, šatakielet… -palkinnon laureatiksi korkeista šuavutukšista kirjallisuon ta taitehen alalla. Ideja šai kannatušta Karjalan tašavallan halličukšešša.

– Fatjanovin runouš- ta laulufestivali on tärkie kuin Karjalalla, šamoin ni koko Venyähellä, korošti Jelena Pietiläinen. – Aleksei Fatjanovin runoissa eläy kokonaini kauši, rakkahuš Kotimuah, ihmisih, elämäh.

Petroskoissa festivalin ohjelma alko 15. kevätkuuta. Petroskoin valtijonyliopiston tietokirjaštošša ta Kanšallisešša kirjaštošša petroskoilaisilla oli mahollisuš tavata Fatjanovin palkinnon laureattien kera, kumpasien luvušša oltih runoilija Aleksandr Bobrov Moskovašta, Vladimir Šemšučenko Piiteristä, artista Nadežda Kolesnikova Moskovašta, laulaja Aleksei Moldalijev Vladimirista šekä Moskovan Fatjanovin kulttuurikeškukšen johtaja Marina Bulanova. Šamoin festivalih tuli ni Fatjanovin punukka Anna Fatjanova-Kitina. Toimenpitojen vetäjänä oli Sever-aikakaušlehen piätoimittaja Jelena Pietiläinen.

Kirjaštoissa pietyissä Mie myöššyin kaverien luo… -tapuamisissa vierahat šuatih tiijuštua äijän mukavua Aleksei Fatjanovin elämäštä ta luomistyöštä šekä kuunnella hänen runoja ta runoloih šävellettyjä lauluja.

Šemmoset tapahtumat ollah parahana mahollisuona tavata šanan luojien runoilijien ta kirjailijien kera.

Kevätkuun 16. päivänä Karjalan Musiikkiteatterissa oli pietty šuuri konsertti, kumpaseh otettih ošua Karjalan ta Tatarstanin anšijoitunuot artistat, Fatjanovin ta toisien tunnettujen palkintojen laureatit: Vladimir Dev’atov, Valeri Semin, Vladislav Kosarev, El’mira Kamimullina. Šamoin konsertissa esiinnyttih karjalaiset artistat ta luovat kollektiivit.

Festivalin rajoissa Kanšallisešša kirjaštošša avattih valokuvanäyttely “Loittuona piäkaupunkiloista. Vladimirin gubernija – Aleksei Fatjanovin kotimua”, kumpaseh voit tuttavuštuo šulakuun 5. päiväh šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat