Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Periodikan KniiguMelliččy jauhou ielleh

KniiguMelliččäh kerdyi vuvvennu 2017 piästettylöin kniigoin kirjuttajii, kiändäjii, taidoilijoi, keriäjii, “Periodikan” julgavoloin alallizii lugijoi. // Kuva: Julija Naumova

Mennyt vuon “Periodika” on piästänyh ilmah yheksätostu julgavuo karjalan kielen kolmel piämurdehel, vepsän, suomen, ven’an, marin, hantoin da komin kielel. Niilöis kaheksa julgavuo on painettu valdivon varoih, yheksä “Periodikan” omih varoih da vie kolme sežo valdivollizel kannatuksel Vepsläine sarn -festivualin hantuzis. Julgavot ollah erillizet, on prouzu- da runokniigua, kalenduarua, opastuskniigua, kniigua lapsih niškoi.

Kyzyttävimien kniigoin joukos endizelleh pyzyy Nina Lavozen kniigu “Karjalazii arbaituksii”. Vuvvennu 2016 se piästettih ilmah Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvan varoih da juattih ilmai. Kniigan painosmiäry oli 1 000 kappalehtu da net terväh loppiettihes. Mennyt vuon “Periodika” painoi ližiä kniigua, dai net hyvin “mennäh”. Kniigu on hyvä sil, ku yksih kanzih on kerätty arbaituksii Karjalan eri čuppulois paikallizil murdehil da arbaitukset ollah kiännetty ven’akse.

– Meil on tärgei iellehgi painua kniigoi vauhtii hillendämättäh, pidäy eččie uuttu literatuurua, noudua nygyaigazii tehnolougieloi kniigoin valmistajes. Meijän ruavos on tärgei pidiä yhtevytty eri taidoilijoinke, ku julgavot oldas čomat da mieldykiinnittäjät nävölgi. Onnuako kaikis tärgevin da jygevin ruado on uuzien kirjuttajien eččimine – kaikin tiijämmöhäi karjalan da vepsän kielen olotilan. Julguamon toimittajannu olles endizelleh olen sidä mieldy, ku kaksikieline literatuuru on tärgei kandurahvahien kielien säilyttämizes, sendäh rubiemmo iellehgi eistämäh edeh kaksikielizii projektoi, sanou Periodika-julguamon toimittai Alina Čuburova.

Kniigoi, kudamat ollah piästetty ilmah Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvan varoih, voibi suaja ilmai Periodika-julguamos adresil Petroskoi, Titovan piha, 3, perti 103, 14.00-17.00 aigah. Edukädeh pidäy soittua telefonah 78-03-15.

Kniigoi, kudamat ollah piästetty ilmah “Periodikan” omih varoih, voibi ostua samal adresil kogo ruadopäivän aigua.

Huomivo! Kniigat, kudamat on piästetty ilmah valdivollizel kannatuksel, ei sua myvvä!

 

“Periodikan” uudizet 2017

 Valdivon varoih piästetyt:

 “Meceläjiden polhe”, Valentina Rogozina. Vepsän kielel.

“Olen vieras teijän čomas muailmas”, Santtu Karhu. Karjalan kielen livvin murdehel.

“Pienen Pölysen seikkailut”, Anita Dunkers. Suomen da ven’an kielel.

“Ven’alaiš-kard’alaane paginsanakniig”, Nadežda Koval’čuk. Karjalan kielen lyydin murdehel.

“Pajuntaimen”, Maikki Spitsina. Karjalan kielen vienan murdehel.

“Lyhyt sana “oza”, Anna Usova. Karjalan kielen livvin murdehel.

“Karjalua vienakši”, Jevgenii Karakin. Karjalan kielen vienan murdehel.

“Liygii livvikse II”, Jelena Ruppijeva. Karjalan kielen livvin murdehel.

 

“Periodikan” omih varoih piästetyt:

 Seinykalenduaru “Roindupäivät”. Karjalan, vepsän, suomen da ven’an kielel.

“Vepsläine kalendar’ 2018”. Vepsän kielel.

“Šanalipaš”, Jelena Ruppijeva. Karjalan kielen vienan murdehel.

“Karjalazii arbaituksii”, Nina Lavonen. Karjalan da ven’an kielel.

“Помни корни свои”. Воспоминания о Шомбозере и история моего рода”, Aleksandra Stepanova. Ven’an kielel.

“Этим летом в нашем доме…”. Nadežda Akimova. Ven’an kielel.

“Библи шайыштеш”. Marin kielel.

“Оԓәӈ эԓты нэпек”. Hantoin kielel.

“Соломонлöн шусьöгъяс”. Komin kielel.


Valdivon varoih Vepsläine sarn -festivualin hantuzis piästetyt:

“Itti-totti”. Ol’ga Žukova. Vepsän kielel.

“Huoletoi aig”. Galina Baburova. Vepsän kielel.

 

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat