Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kantatuatoista pravopunukkoih

Kantatuatoista pravopunukkoih -näyttelyn avajaisissa Kanšallisien kulttuurien keškukšešša. // Kuva: Kuva otettu https://vk.com/cnkint

Kilpailun piätarkotukšena on šiirtyä lapšilla ta teini-ikäsillä rahvahan kulttuurin ta tienestien perintehie šekä kašvattua heitä Pohjois-Venäjän henkellisen ta istorijallisen perinnön avulla.

Viime netälillä arvoštelijat ilmotettih kilpailun tulokšet ta voittajilla myönnettih diplomit eri nominatijojen mukah. Šen jälkeh Kanšallisien kulttuurien keškukšešša avautu parahien kilpailutöijen näyttely. Arvoštelijakunnan jäšenillä oli hyvin vaikieta valita parahie töitä. Vet kilpailuh otti ošua 108 nuorta muasterie Karjalan eri piirien ta Petroskoin lapšien luomistyön taloista ta keškukšista, lisäkoulutuškeškukšista ta taitehstudijoista, lysejoista ta gimnasijoista. Näyttelyššä šuau nähä kuvottuja ta merkattuja töitä, pienie veššokšija ta gobelenija, mualaukšija ta grafikkua, rahvahan kukloja ta puun veššännän keinolla luajittuja esinehie.

Kantatuatoista pravopunukkoih -näyttelyššä on esitetty ni Karjalan kolmen kanšallisen piirin koululaisien monie käsitöitä. Huomijota kiinitetäh Aunukšen lisäkoulutuškeškukšen nuorien taiteilijien ruavot: Ks’uša Red’kinan Luotettava kaveri -akvarellimualauš, Veronika Kiprušinan Kuujärvi-matto, Uljana Kirillovan Kantelen iänijä -šeinäpannoo, Saša Sergejevan Karpalo šuolla -dekotatiivini vyö.

Kalevalan lapšien luomistyön talon käsityömuasterien töistä voit mainita rekonstruoitun muinasen Nastasja-riepukuklan. Šelveni, jotta tämmösie kukloja luajittih Povenčan ujezdin Repol’an volostin Hakkašuari-kyläššä vielä VIII–IX vuosišualla. Riepukuklan mallit oli tuotu Šuomeh 1920-luvun alušša. A nyt Nastasja-kukla myöšty omalla istorijallisella kotimualla. Näyttelyššä on esitetty Tan’a Malikinan ta Daša Lesosen riepukuklat. Tytöt tarkkah šäilytettih niijen erikoisukšie ta annettih omilla kukloilla kaunehet nimet “Naisen onni” ta “Lapšen ilo”.

Tuttavuštuo Kantatuatoista pravopunukkoih -näyttelyh voit Kanšallisien kulttuurien keškukšešša 6. šulakuuta šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat