Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Priäžäläzet kilbailtih runoniekoin neros

On hyviä mieldy nähtä da kuunnelta, kui lapset yhtytäh runoniekoin kilbah. Joga vuottu voittajien joukos on Jessoilan školan opastujua. Se tovestau, ku hyö ollah nerokkahat da taidoh kiinnostunnuot. // Kuva: Alina Gapejeva.

Nuožarven kul’tuurutalois piettih Priäžän piirin VII Aleksandr Bugmirinan nimizen nuorien runoniekoin kilbu.

Enzikerdua Aleksandr Bugmirinan mustokse da kunnivokse lugiettih runoloi miehen kuolenduvuvvel 2012 hänen akkah Stalina Ivanovnan kehitykses. Kilvan teemat ollah erilazet. Tänä vuon meijän vastavus sai Sportu on tervehys da vägi -nimen. Ei petties vallittih juuri tämä teemu. Sportu oli tägrei Aleksandr Pavlovičan elaijas, häi lapsusaijas oli vägevy da hyvin valmistunnuh fiziellizesti. Omah ruadoh, školah, häi käi suksil järves poikki. Joga huondestu voimisteli da juoksendeli. A konzu opastui instituutas, häi da kaksi dovariššua jallai astuttih Petroskoispäi Šalah Onieganjärves poikki.

Kilvan teemu ilmoitettih jo vuozi tagaperin. Se on vaigei, tiettäväine, ga sih kaččomattah arvostelijoil oli vaigei vallita voittajat. Kilbah yhtynnyöt kirjutettih runoloi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat