Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tapuamini kirjailijan kera

Kirjallisušillačun osanottajat, Piäjärven koulun yläluokkalaiset, kirjailijan Andrei Tuomen (keš.) kera Kalevalašša. // Kuva: Pekka Mittojev

Tapuamini ei ollun šattumaini. Piäjärven yläluokkalaisien kotiluku-ohjelmašša on muutoma teema, mit košetah Karjalan nykyaikaista kaunokirjallisutta. Yksi niistä on nykyaikasien karjalaisien kirjailijien prousa, mi kertou Afganistanin ta Čečnän šotatapahtumista.

Yläluokkalaiset valittih tutkimiskohtehekši Andrei Tuomen Šuravi-kertomuš, mi on omissettu Afganistanin šovan tapahtumilla. Koululaiset tutkittih kertomuš ta heijän himotti tuttavuštuo šen luatijah, paissa hänen kera luomistyöštä, kertomukšen valmistamisen istorijašta.

Šemmoni tapuamini oli järješšetty Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ruatajien ta Piäjärven keškikoulun opaštajien voimin. Šiih tuli Piäjärven koulun 20 opaštujua. Yläluokkalaisien kera tuli ni keškiluokkalaisie, kumpasien niise himotti tavata kirjuttajan kera.

Toimenpito piettih interaktiivisen pakinan muovošša ta še kešti melkein kakši tuntie. Teini-ikäset ta pedagogit valmissettih monta kyšymyštä ei ainuoštah Šuravi-kertomukšešta, ka i iče kirjuttajan luomistyöštä, runouvešta, šovašta ta journalistin toiminnašta. Andrei Vilhovič kerto koululaisilla mukavimmista tapuamisista ta pakautteluista šotaveteranien, heijän kertomukšista šiitä, mitä hyö jouvuttih käršimäh šovašša ta mi eniten painu mieleh.

Kirjallisušillačun jälkeh etnokulttuurikeškukšen ruatajat näytettih piäjärveläisillä Kalevalatalo-keškukšen tiloja. Koululaiset šanottih yhteh iäneh, jotta heitä hyvin miellytti matka Kalevalah. Tapuamisen tulokšekši opaštujat ruvetah kirjuttamah ainehkirjutukšie ta valmissetah arvošteluja kirjailijan toisihki tevokših.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat