Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tutkimuštyöh koko perehellä

Pieni Sergei Sergein poika tuattoh kera tutkiu lintuja. // Kuva: Kuvat: Sergein ta Marijan pereharhiivašta

Myö kävelimä šamoja katuja pitin, elimä nuapuritaloissa, melkein šamanaikasešti muuttima elämäh yheštä kaupunkiošašta toiseh, ka tapasima toisiena melkein muajilman iärillä – Koštamukšen luonnonšuojelualovehella. Mukava epätavallini linnuntutkijien pereh, missä kaikin harraššetah tutkimista, äšen kaikista pienin perehen jäšen. Tutuštukkua: perehen isäntä Sergei Simonov, hänen naini Marija Matantseva ta heijän nellävuotini poika Sergei.

Marijan ta Sergein pereh on epätavallini: heitä yhistäy ei yksistäh arkielämä ta yhtehiset lomat, ka vieläi yhtehini ammattikiinnoššuš, tutkimisruato. Hyö molommat ollah biologisien tietojen kandidattija, Venäjän tietoakatemijan Karjalan Tietokeškukšen Biologijainstituutin zoologijalaboratorijan tietoruatajat. Yksi heijän tutkimušaloistah on šuojelun alla olijien alovehien lintufauna. Koštamukšen luonnonšuojelualovehella lintujentutkijien pereh on ruatan jo kolme kautta, vuuvvešta 2014. Šamatapasie tutkimukšie näillä šeuvuilla oli pietty 20 vuotta takaperin! Tietyšti täššä ajašša luonnošša tapahtu muutokšie, kumpasie nyt on hyvin tärkietä merkitä. Esimerkiksi tutkijat on huomattu še, jotta lintufauna on muuttun: luonnonšuojelualovehella, Karjalan pohjosešša on ilmeštyn vähän enemmän lintuja, mit ollah šyntyperältäh šuvešta.

Tutkimuštyö vuatiu äijän aikua ta voimie. Sergei ta Marija ei tykätä istuo työhuonehissa. Hyö ei varata vaikeukšie ta koko perehellä yritetäh piäššä luonnon loittosimpih kolkkih. Kuletah aštumalla. Mukana on kaikki varuštehet ta laittehet: kiikarit, valokuvauš- ta lämpökamerat, lintujen pyyntiverkot ta šauvat, planšetit ta kannettavat tietokonehet. Ta tietyšti Sergei-poika on aina vanhempien mukana.

Pieni poika on ihan šyntymiseštä alkuan ošallistun tutkimuštyöh. Enšin nännilapši kol’askašša šeurasi vanhempie, konša hyö ruattih Petroskoissa. A puolentoista vuuvven ijäššä hänet otettih Luatokalla koko kauvekši – kevyäštä šykyšyh šuaten. Šiitä šuahen Sergei on ošallistun joka matkah ta vanhempieh kera on kierrellyn Venäjän alovehie Kuolan niemimualta Kaukasih šuateh, Pskovin alovehelta Jenisein taigameččih. Jo täššä pieneššä ijäššä Sergei on matkuštan erilaisilla laivoilla, autoilla, junilla, lentokonehilla ta äšen vesilentokonehella.  Näissä tutkimušmatoissa Sergei opaštuu eččimäh linnunpešie, tunnistamah lintuja niijen iänien mukah, ottamah videoita, nauhottamah lintujen iänijä ta elämäh vaikeissa meččäoloissa. Hiän on jo nähnyn luonnošša erilajisie lintuja, revon, ilvekšen ta tietyšti ylen äijän erilaisie luonnonmaisemie. Šen lisäkši poika on šuanun vahvan immunitetin hyttysie ta čakkoja šekä kaupunki-ikävyttä vaštah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat