Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Missä karjalaini, šielä i kala

Pavel Dimenkon pereh voitti perehkilpailuissa Borovoissa // Kuva: Inna Zez’ul’čik

Tavallisešti tämmöset kilpailut järješšetäh paikallisen hallinnon ta aktivistien voimin. Kalevalan piirin eläjät tykätäh talvikalaššušta ta aina vuotetah kilpailuja, kumpasista paikallisien kalaštajien mieleštä alkauki kevät Karjalan pohjosešša.

Kaikista jännittävimpinä ta šuurilukusimpina ollah Kalevalan ta Borovoin pos’olkojen kalamiehien kilpailut. Niitä pietäh eri aikah: kalevalalaiset kalaštajat nouštih Kuittijärven jiällä 10. kevätkuuta, a borovoilaiset – vašta 1. šulakuuta.

Kalevalan XIX talvikalaššukšen kilpailuih otti ošua 60 kalamieštä-harraštajua. Perintehen mukah, niin ošallissuttih ni vierahat Šuomešta. Kolmešša tunnissa kalaštajat pyyvvettih melkein yhekšän kiluo kalua: šuurista ahvehista alkuan nellägrammisih kiiskilöih šuaten.

Enši kertua monešša vuuvvešša kilpailujen voittajakši tuli naispuolen etuštaja – nuori Al’ona Bogdanova voitti Kalevalan arvokkahie kalaštajie. Joukkokilpailuissa enšimmäisellä paikalla piäsi Pingvinit-joukko.

Tällä kertua Borovoi voitti Kalevalan ošanottajien luvulla. Tykkyän kalaštamista -kilpailun rajoissa Vuagolampi-järven jiällä nousi 64 henkie. Kahešša tunnissa kalamiehet pyyvvettih melkein 12 kiluo kalua.

Kilpailujen voittajakši tuli Juri Sirovatko, a perehkilpailuissa voitti Pavel Dimenkon pereh, kumpaista autto pyyvvetty hauki – kilpailujen šuurin šualis. Nominatijošša “Tahošta voittua” palkittih Aleksandra Minova – hänen pyyvvöš oli 65 grammua. Kilpailujen nuorimpana kalaštajana oli kakšivuotini Toivo Sem’onov, a kaikista kokenuina – Ivan Sočnev (64 vuotta) ta Zoja Karpuševa, kumpani täytti 76 vuotta.

Kuin Kalevalašša, niin ni Borovoissa kalaštajien kilpailujen lopušša kaikilla oli tarittu urheilu- ta huviohjelma. Onnakko Borovoissa toimenpivon huipukši tuli uuhha, mitä keitettih vašta pyyvvetyštä kalašta ta mitä kyläläiset šyötih šinä päivänä kakši šankkuo (šen lisäkši hyö šyötih šata piiruata ta juotih šankko čäijyö)!

Šuatuon tietyä sosialiverkoista šiitä, jotta borovoilaiset keitetäh uuhhua kilpailuissa, kalevalalaiset piätettih enši kautena niise omistua tämä uutuš. Šitä ennein Kalevalan kilpailuissa tarittih čäijyö piirakkojen kera.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat