Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Miun Rugojev” yhisti kirjailijan ihailijie

Runonlukijien kilpailun voittajakši tuli muusikko V’ačeslav Ardašev. // Kuva: Kuva otettu vk.com/moypoet

Agriculture-klubissa tämmöistä vielä ei oltu nähty eikä kuultu. Kuuvvetta vuotta keštäjä Miun runoilija -projekti keräsi paikan piällä Karjalan kanšankirjailijan Juakko Rugojevin runotuotannon yštävie kuin Karjalašta, niin ni ulkomailta.

Runoja luvettih karjalakši, šuomekši ta venäjäkši monen esiintyjän voimin. Runoillan ta šamalla runonlukijien kilpailun avulla tapahtuman järještäjät – Agriculture-klubin emännät Natalja Jermolina ta Aleksandra Suhova šekä Karjalan Rahvahan Liiton johtaja Natalja Vorobei – pyrittih levittämäh tietoja Juakko Rugojevin kynätuotannošta runoyštävien kešen.

– Šitä ennein monet ihmiset kirjutettih, jotta heilä tuli šelvä, jotta Juakko Rugojevin tuotanto on heilä ihan tuntematoin. A konša hyö ruvettih lukomah Rugojevin runoja, niin nähtih, jotta ne ollah kaunehet ta lähiset ihmisillä. Myö piättimä, jotta pitäy järještyä šemmoni tapahtuma, kumpaseh jokahini vois ottua ošua, mi yhistäis ihmisie eri puolilta muajilmua, yhistäis Rugojevin tuotannon šuvaiččijie ta tietäjie, kerto tilaisuošša Natalja Vorobei.

Runoillašta toveštah tuli kanšainvälini. Järještäjät šuatih toisien lisäkši šeiččemen runovideota, kumpasista yksi oli Rahškašta ta kakši Šuomešta. Pariisissa jo yli 25 vuotta eläjä Juakko Rugojevin punukan Mihailin luokkakaveri, muusikko, ohjuaja ta näyttelijä V’ačeslav Ardašev niise yhty Agriculture-klubin runomarafonih.

Runojen lukomisen rinnalla piettih ni keškušteluja. Niin Karjalan Kanšallisen musejon ruataja Tatjana Berdaševa esitti 10 mukavua faktie Juakko Rugojevin elämäštä, esimerkiksi, šiitä kuin tulija runoilija, kirjailija, kiäntäjä opaštu lukomah, mimmosie šoittimie šuatto luatie šekä millä nimellä yštävät kučuttih häntä.

Runoillan lopušša kaikki läššäolijat valittih kilpailun voittaja. Runonlukijien kilpailun voittajakši tuli V’ačeslav Ardašev, kumpani palkittih šähkökirjalla. Runovideoista parahakši kačottih petroskoilaisen toimittajan ta journalistin Valeri Potašovin luatima video.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat