Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nellä päivyä, mit yllätettih Kalevalua

Teatterifestivalissa Kalevalan rahvahanteatteri esitti uuvven Rakkahuš ta kyyhkyset -spektaklin Vladimir Gurkinin kirjutukšen mukah. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Nellän päivän aikana viisi kollektiivie esitteli kalevalalaisilla kaččojilla kuuši eriluatuista spektaklie.

Festivali avattih kaikista nuorimmat ošanottajat – Kalevalan kulttuuritalon Rodničok-kuklateatterin esimerkillini kollektiivi. Šiitä lavalla nousi kokenut Kalevalan rahvahanteatteri, mi enši vuotena juhliu 80-vuotispäivyäh. Kalevalan rahvahanteatteri näytti Samovuara-spektaklin Juakko Rugojevin šamannimisen näytökšen mukah. Šattu niin, jotta yhtäaikua festivalin kera Karjalašša juhlittih kanšankirjailijan 100-vuotispäivyä. A vet Rugojevin enšimmäiset aškelet kirjallisuošša oltih juuri Kalevalan šeutuloilla.

Teatterin voima -projektin eksperimenttiryhmä esitti kaččojilla oman enšimmäisen luomistyön Elämäššä kerran tapahtuu… -draamakomedijan Valentin Krasnogorovin Moršiemen huoneh -tevokšen mukah. Še oli Kalevalan uuvven teatteriryhmän enši esityš ta šamoin ohjuajan debyytti: pedagogi, journalisti ta luova ihmini Nadežda Rastrigina kuot’t’eli iččie teatteriohjuajan roolissa. Spektakli onnistu ta Nadežda Rastrigina lupasi, jotta jo kešällä eksperimenttiryhmä ihaššuttau kalevalalaisie uuvvella näytelmällä.

Borovoin kollektiivi ta šen ohjuaja Nadežda Voronina ollah jo hyvin tuttuja Kalevalan piirin teatteri-ihailijien kešen. Festivalin rajoissa hyö näytettih oma uuši Kahen jäniksen peräššä -spektakli Mihail Staritskin šamannimisen näytökšen mukah. Kaččojat lämpimäšti otettih vaštah nuapurikylän artistoja.

Kemin omatoimini rahvahanteatteri toi Kalevalah Kihara pihlaja -komedijan Aleksandr Korovkinin tevokšen mukah. Kemin näyttelijät enšimmäistä kertua esiinnyttih paikallisella lavalla ta kalevalalaiset hyvällä vaštahotolla toteutettih heijän toivehet.

Teatterifestivalin kaikista šuurenmoisekši ta merkittävämmäkši tapahtumakši tuli Kalevalan rahvahanteatterin uuši Rakkahuš ta kyyhkyset -spektakli Vladimir Gurkinin kirjutukšen mukah, min ohjasi Valentina Saburova. Spektaklin piärooliloissa esiinnyttih Kalevalan rahvahanteatterin piänäyttelijä Galina Remšu ta Iivana Lesonen, kumpasella tämä oli enšimmäistä esiintymiskokemušta lavalla.

Kalevalan rahvahanteatteri vielä kerran tovisti, jotta äšen kaikilla kaččojilla hyvin tutunki filmin lisyämällä šiih kanšallista koloriittie esittyä voit lavalla niin, jotta šiitä tulou uuši meštaritevoš.

Festivalin piättäjäisissä KT:n Kanšallisen teatterin ammattinäyttelijät, kalevalalaiset Aleksandr ta Julija Kuikat myönnettih artistoilla, ohjuajilla, Kalevalan kulttuuriruatajilla palkintoja ta diplomija. A Uhut-šeuran johtaja Valentina Kovalenko myönti šeuran jokavuotisen teatteripalkinnon Kalevalan rahvahanteatterin näyttelijällä Ahokas Margaritalla.

Epyälömättä voit šanuo, jotta Teatterin voima -festivali yllätti Kalevalan ta tovisti šanonnan: “Teatteri ei ole muoti, še on ilmanikuni”.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat