Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Ajatukšeni ollah ikuset…”

Kuvanveštäjä Tuula Karjalaini ta toimittaja Reino Rugojev pal’l’aššettih juhlaseminarissa Koštamukšešša Juakko Rugojevin rintakuva. Veššoš on Juminkeko-šiätijön ta šuomelaisien kulttuuripiirien lahja ta kunnivonošoituš kirjailijan elämäntyötä kohtah. // Kuva: Tatjana Ivanitskaja

“Ajatukšeni ollah ikuset…”, kirjutti Juakko Rugojev ta oli oikiešša. Pruasniekkapäivänä kirjailijan omahiset ta lähiset ihmiset muisseltih Rugojevin luomistyötä, elämäntaivalta ta yhteiskunnallista toimintua.

Ajatukšet, kumpasie propogandoi Koštamuš-kyläššä šyntynyt Juakko Vasiljevič, eletäh vielä tänäpiänäki. Šen lisäkši, hiän ennušti monien arvojen hyväkšymistä. Kuin mainičči seminarissa Sirpa Niemimen, vielä ei ollun mimmoistakana “vihreijen liikehtä”, kun Juakko jo puolušti oman šeuvun luontuo. Vet juuri Rugojevin välihmänön avulla Koštamukšen malminrikaštamokombinatin rakentamisen aikana oli noššettu pata, mi ei anna laškie kombinatin likavesijä Kuittijärven vesistöh. Seminarin kaikki pakinoiččijat mainittih Juakko Rugojevin huomuavaisešta šuhtautumisešta omah muah, kieleh, juuriloih.

Esitykšien jälkeh omista muisselmista tuatošta kerto kirjailijan poika Reino Rugojev. Šen lisäkši hänellä oli luovutettu kunnivotehtävä – Juakko Rugojevin rintaveššokšen presentatijo. Yheššä luatijan Tuula Karjalaisen kera hyö pal’l’aššettih veššoš.

Pronššista luajittu rintaveššoš on simvolisešti ašetettu šuuren petäjän runkoh. Kajaanilaini kuvanveštäjä Tuula Karjalaini kerto veššokšen luatimisen istorijašta ta kiitti kaikkie, ken autto häntä.

– Tämä rintaveššoš ašetetah KT:n Kanšallisešša kirjaštošša, missä on Juakko Rugojevin luomistyön monta lukijua, tutkijua ta ihailijua, šano KT:n kulttuuriministerin šijahini, Juakko Rugojevin punukka Varvara Lebedeva.

A sosialikyšymykšie hoitaja Koštamukšen hallinnon varajohtaja Ol’ga Kerežina lisäsi:

– Koštamukšešša šuunnitellah ašettua kirjailijan kokovartalopačaš. Šen projekti on jo valmis ta nyt mietitäh, missä kohašša ois parempi ašettua Rugojevin muistopačaš. Himottais, jotta še šeisois Kontokki-järven rannalla, vet šitä paikkua oikein tykkäsi kirjuttaja ta šielä voitais keräytyö kirjallisuštapahtumih kaikki halukkahat.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat