Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaiset ošatah kirjakieltä

Tverinkarjalaiset liityttih aktijoh enšimmäistä kertua. Šaneluo kirjutettih Tverin alovehellisešša kirjaštošša ta Tverin kylissä.

Karjalan ta vepšän kirjakielen päivänä 20. šulakuuta Karjalašša ta šen ulkopuolella starttasi Karjalankielini šanelu 2018 -aktijo, kumpaseh otti ošua enemmän 350 henkie. Aktijon ošanottajien joukošša oli koululaisie ta aikuhisie, ket opaššutah karjalua koulušša tai iltakurššiloilla, karjalan kielen tietäjie, karjalaisjärještöjen aktivistija, kulttuurialan ruatajie ta kaikkie, ketä kiinnoštau karjalan ta vepšän kieli.

Petroskoissa šaneluo kirjutettih Petroskoin valtijonyliopiston tiloissa, koulušša №2 ta Periodika-kuštantamošša.

– Myö yhtymä täh aktijoh enšimmäistä kertua ta še ylen miellytti meitä, Petroskoin 2. koulun karjalan kielen opaštaja Nadežda Kauronen kerto. – Meijän lapšet opaššutah livvin murrehta, šaneluh otettih ošua 8.-9. luokan opaštujat, pienemmätki lapšet kuot’eltih kirjuttua šitä. Šanelun lisäkši karjalan ta vepšän kirjakielen päivänä myö pitimä vielä karjalankielisie pelijä lapšien kera, jotta tämä päivä jäis heilä mieleh.

Šanelun tekstiksi oli valittu venäjänkielini Boris Sergunenkovin Mužik da baba  -kertomuš, kumpani oli kiännetty vienakši, livviksi, lyydiksi ta tverinkarjalakši. Tverinkarjalaiset liityttih aktijoh enšimmäistä kertua. Šaneluo kirjutettih Tverin alovehellisešša kirjaštošša ta Tverin kylissä. Kirjaštošša tekstin luki karjalan kielen opaštaja Irina Stroganova. Kirjašton saitilla (www.tverlib.ru/live/) šuau kaččuo šanelun kirjuttamisen online-lähetyštä.

Tverin alovehella šaneluo kirjutti 37 henkie, tverinkarjalaini Oleg Jevgrafov kerto omalla šivulla sosialiverkošša VKontaktešša, – Tverin kirjaštošša šitä kirjutettih 12 henkie, Lihoslavlissa – kahekšan henkie, Tolmačissa – kahekšan henkie, Rameškissa - kolme henkie, Kozlovovša – kuuši henkie. Šanelun kirjuttamini toi kaikilla karjalan kielen šuvaiččijilla ta tietäjillä äijän hyvyä mieltä.

Karjalašša šaneluo kirjutettih Piäjärveššä, Koštamukšešša, Kalevalašša, Jyškyjärvellä, Puatanešša, Veškelykšeššä, Aunukšešša, Vieljärvellä, Kotkatjärvellä, Alavoisešša, Mäkränkyläššä, Munjärvenlahešša, Čalnašša ta muissa kylissä. Šaneluo kirjutettih šamoin Šuomeššaki – Jovenšuušša ta Jyväskyläššä. 

– Meijän koulušša šanelun kirjuttamiseh otti ošua 51 lašta, šanou Kotkatjärven koulun karjalan kielen opaštaja Ol’ga Nikitina, – Niistä yksitoista opaštujua näytettih ylen hyvyä kielitaituo, 23 lašta šuatih 85–94 pistehtä, še hyvä kielitaito, 23 lapšella tulokšet oltih 70–84 pistehen rajoissa (keškinkertani kielitaito). Šanelun aikana vaikeukšie šynty niijen šanojen kera, kumpasissa oli j-kirjain (vejäldi) ta kakšoiskonsonantti (kerran, eläkkiä, eččimäh). Muiten teksti näytti helpolta ta mukavalta.  

Aktijon järještäjänä on Karjalan Rahvahan Liitto Karjalan Sivistysseuran kannatukšella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat