Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kirjailijan perinnöllä omissettu

Šähköresurssi šisältäy Karjalan eri arhiivoissa ta musejoissa šäilytettyjä dokumenttija, valokuvie, iänitteitä ta videoita. Ne kerrotah Rugojevista kirjailijašta, valokuvuajašta ta yhteiskunnallisešta toimijašta. Projektin pohjana ollah ainutluatuset dokumentit Juakko Rugojevin yksityiskokoelmašta, kumpaset kirjailijan pereh myönti KT:n Kanšallisella arhiivalla 1990-luvulla.

Arhiivan šuurimmašša yksityiskokoelmašša (yli 1800 šäilytyšyksikkyö) on dokumenttija kirjuttajan elämäštä ta luomistyöštä, materialija Karjalan istorijašta ta kulttuurista, mitä keräsi Rugojev valmistuas’s’a omie tevokšie. Yksityiskokoelman dokumenttien oša on šuomen kielellä.

– Rugojevin kokoelmašša on dokumenttija karjalaisista runonlaulajista, Karjalan tašavallan enšimmäisen johtajan Edvard Gyllingin perehen jäšenien kirjutettuja kirjasie, Karjalan eläjien muisselmie kanšalais- ta Šuurešta Isänmuallisešta šovašta, kertou projektin konseptijon luatija, Kanšallisen arhiivan ruataja Jelena Usačova.

Portalilla esitetty valokuvanäyttely kertou kirjailijan elämäštä šekä antau mahollisuon kaččuo muajilmua hänen valokuvakonehen objektiivin läpi. Juakko Rugojevin kuvissa ollah šyväimellä kallehet šeuvut, muanmiehet, muuttuja elämä.

Projektin presentatijoh tuli tietomiehie ta kulttuurialanruatajie, kirjailijan heimolaisie ta muanmiehie, journalistija ta Rugojevin luomistyön ihailijie. Kirjuttajan poika Reino Rugojev kerto omie muisselmie tuatoštah ta luovutti arhiivalla lisyä dokumenttija, mit oli šäilytty kirjailijan kešämökillä Kosalmašša.

Filologisien tietojen tohtori Juri D’užev kerto, mitein valmisti kirjua “Juakko Rugojev – Karjalan kanšankirjailija”. Kirja pohjautuu kirjuttajan yksityisšiätijön dokumenttiloih, mit šäilytäh Kanšallisešša arhiivašša.

Kanšallisen arhiivan šuuren projektin partn’orien luvušša ollah KT:n Kanšallini musejo, Koštamukšen kaupunkin musejo, Koštamukšen Juakko Rugojevilla nimetyn 1. koulun kirjallisuš-kotišeutumusejo, KT:n Kanšallini kirjašto, Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen arhiiva, Reino Rugojev, Ort’t’o Stepanovin šiätijö, Karjala -tele- ta ratijoyhtivö. Tuttavuštuo partn’orien kokoelmih voit portalin eri šivulla.

Nyt šähköresurssilla on esitetty vain pieni oša dokumenttija Rugojevin toiminnašta ja elämäštä. Uušie dokumenttija lisätäh ajan mittah arhiivan portalilla rkna.ru/exhibitions/rugoev/.

Kanšallisen arhiivan ruatajat toivotah, jotta šähköresurssi Karjalan kanšankirjailijan elämäštä ta luomistyöštä tuou hyötyö tutkijilla ta kiinnoštau Juakko Rugojevin luomistyön ihailijie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat