Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Koštamuš täytti 35 vuotta

Juhlapäivänä Koštamukšen piäkatuja myöten ajettih erilaiset autot // Kuva: Kuvat otettu 64parallel.ru

Konehet autetah meitä elyä, ruatua, levähtyä ta urheilla, tuuvvah meilä tavaroja ta kaikkie tarvittavie tuottehie, varjellah meijän turvallisutta. Paraati näytti, jotta kaupunkissa on hyvin äijän erilaisie autoja – Koštamukšen piäkatuja myöten ajettih mouttoripyörät, henkilöautot, erikoisautot, šäilijöautot. Suali, jotta paraatissa ei esitetty vuarakonehie, šentäh kun kaupunkin tiet ei olis keššetty malminrikaštamokombinatin kippiautojen painuo.

Istorijallini rekonstruointi -kuvapaikašša pruasniekkarahvaš šuatih šiirtyö moniehan vuosikymmenen takaperin ta piäššä taigah, geologien telttah.

Juhla jatku konsertilla tunnetun Pesn’a goda (Vuuvven laulu) -TV-šou muovošša Družba-keškukšen lähellä. Onnakko Koštamukšen piäaukivolla keškipäivällä šai kuulla ei ainuoštah 1980-luvun lauluja, ka vielä i mouttorien hurinua. Oraškuun 1. päivänä kivenlouhijien kaupunkissa virallisešti avattih Koštamukšen teknillini motoklubi. Šen kašvatit, 5–12-vuotiset lapšet, mouttoripyörillä esitettih omie šuavutukšie konehien paraatissa šekä ajelunäytökšissä kaupunkin aukivolla. Motoklubin johtajakši tuli Karjalašša tunnettu motocrossmeni, valmistaja Aleksandr Leušin.

Musiikkikoulun pihašša vietettih Miun Koštamuš -musiikki- ta runomarafoni. Šiinä koštamukšelaiset luvettih runoja ta laulettih lauluja omašta kaupunkista, Karjalan ainutluatusešta luonnošta ta rakkahuošta omah šeutuh.

Koštamukšen keškuškirjašton vierellä Lapšuš ilman internettie -aktijon rajoissa pojat ta tytöt kisattih pihapelilöih, kumpasie lapšena tykättih heijän muamot ta tuatot, ämmöt ta ukot. Kaikilla oli hyvä mieli eikä kenkänä kiirehtän kotih tietokonehen luo.

Koštamukšen 35-vuotispäivällä omissetun monipuolisen juhlaohjelman “80-luvulla šyntynyt kaupunki” toimenpitoloista ei šua jättyä mainiččomatta vielä yksi mukava tapahtuma – Admiral-kauppakeškukšen tiloissa järješšettih Muoti vuosikymmenien läpi -muotinäyttö. Naiset esitettih pukuja, kumpaset oltih muotissa 30 vuotta takaperin. Raritettikokoelma onnistu kerätä koštamukšelaisien muotikuklojen lippahista.

Koštamukšen eläjät ta kaupunkin vierahat otettih ošua juhlaohjelman kaikkih tapahtumih ta yhteh iäneh onniteltih merkkipäivällä omua kaupunkie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat