Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lujua tervehytty Anna Sem'onovale

Anna Sem'onova

 

Anna on rodivunnuh jo hävitettyh Pul’čoilan kyläh, kudai on Vieljärven lohkol. Karjalazeh kyläh rodivunnuh Anna lapsusaijas pagizi karjalakse. Seiččemendeh kluassassah Anna opastui Kinelahtel, a kaheksanden kluasan häi loppi vuvvennu 1941 Segežas, kunne työttih ruadamah hänen tuattah. Ga voinu eroitti perehen. Anna mustelou, ku tuatto työttih sluužbah Moskovah, händy – Vienanmeren Virma-kyläh. Sie Anna piäzi ruadamah Karjalan frontale. Hänen ruavonnu oli pestä da silendiä meditsiinubrujat, kuduat tuodih gospitalispäi leikkavuksien jälles. Anna mustelou, mittuine jygei ruado se oli, kui häi väzyi. Ga samal aigua neidine tiezi, ku sil taval häi avvutti ruanittuloile saldatoile...
Konzu Karjal oli piästetty vihaniekois vuvvennu 1944, gospitali da dezinfektsiiozasto siirrettih Loittozeh Päivännouzuh, Anna muutti Petroskoih da rubei ruadamah Glavsnables-laitokses. 
Kerran Anna vastai Jegor Sem’onovan, kuduanke hyö opastuttih yhtes kluasas Kinelahten školas. Silloi Karjalan frontan endine partizuanu jo ruadoi partien raikomas Anukses. Jegor jo školas opastujes pidi mieles Annua, sendäh hedi rubei koziččemah omua mielespiettäviä. Anukses hyö mendih yhteh...

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat