Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kellä on oša, šillä on lämmin kešä

Aleksandr-nuorin Čučulajev enšimmäisellä paikalla kilpailuissa. // Kuva: Kuvat Čučulajevin kuva-arhiivašta

Aleksandr Čučulajev tuli Lapšien ta nuorison urheilukouluh kolmannella luokalla opaštuos’s’a. Hänen valmistajana oli nuori spesialisti, pedagogisen instituutin piäštökäš Valeri Radkevič. Čučulajev niin ni eläy urheilukoulun hiihtohuolilla, šemmoni šuuri kiinnoššuš šynty pojan šyväimeššä koko elämäkši.

Mujejärven Lapšien ta nuorison urheilukoulušša Toivo Antikaisella nimetyt hiihtokilpailut oltih perintehelliset ta Aleksandr Čučulajev joka kerta ošallistu niih. Piirilehen kirjutukšien mukah, Soldatkinit vellekšet Repol’ašta ta Čučulajev moničči voitettih kilpailuissa, niin jotta voitto Antikaisen sel’l’alla 20 vuotta -urheilujuhlašša ei ollun šattumaini.

Lapšien ta nuorison urheilukoulušša Aleksandr harjotteli ammuntahiihtuo. Hänen hiihtovalmistajana oli Nikolai Komlev ta ammuntavalmistajana Anatoli Kotov. Konša Čučulajev oli armeijašša Piiterissä, niin kaikki nämä nerot hänellä niise kelvattih – Aleksandr šieläki oli ammuntahiihtäjänä.

Nyt Aleksandr Čučulajev ruatau Mujejärven piirin palošuojelujoukkovehen vahtijoukon piälikkönä ta šen lisäkši vuuvvešta 2010 alkuan valmistau sel’l’ua Lapšien ta nuorison urheilukouluo varoin. Ta pos’olkan kaikkien hiihtäjä-harraštajien puolešta tahon šanuo šuuret passipot hänellä, vet mieš valmistau sel’l’ua tosi hyvin!

Saša-nuorin Čučulajev hiihtäy jo nelläštä vuuvvešta alkuan – vanhemmat luajittih pihašša termä ta pieni sel’l’a. Šeiččemenvuotisena hiän tuli harjottelomah urheilukouluh. Sašan hiihtovalmistajina oltih V'aceslav Jefremov, Anatoli Krutikov, a šiitä Koštamukšen valmistajan Aleksandr Skorikovin joholla poika alko harjotella ammuntahiihtuo.

Jo kolmannella luokalla Saša Čučulajev šai II nuorušluokan, a 16-vuotisena tuli urheilumeštari-kandidatiksi. Nyt Aleksandr-nuorin toista vuotta opaštuu Piiterin olimpijanreservin 2. opistošša, tänä vuotena hiän on 11. luokan piäštökäš.

Saša Čučulajevin portfolio ei enyä šovi pakšuh kanšijoh – alotuškykyni ta yštävällini priha on nerokaš monešša asiešša: hiän lopetti musiikkikoulun kitara-luokan, harjotteli Luomistalošša, šuoritti ta voitti erilaisie kilpailuja monen opaššušainehen mukah.

Vuotena 2008 urheilija-harraštaja Anatoli, kumpani šilloin ruato piirihallinnošša, ehotti pityä Mujejärven Lapšien ta nuorison urheilukoulušša Šukšien kuninkaš ta kuninkatar -kilpailuja. Niijen erikoisuona on še, jotta ottua ošua hiihtokilpailuih pitäy kolme vuotta peräkkäh ta voittajakši tulou hiihtäjä, ken kolmešša vuuvvešša šuau vähimmän miärän pistehie, toisin šanoin, ken kolme vuotta peräkkäh voittau kilpailuissa. Vuotena 2011 Saša Čučulajev tuli enšimmäisekši Šukšien kuninkahakši.

Čučulajevin yštävällisen urheiluperehen emäntä Jelena ruatau Mujejärven piirin työllisyškeškukšen piätarkaštajana. Naini niise tykkyäy hiihtyä ta staraiččou joutoaikana noušša sel’l’alla.

Niin, Varlamovin polkuo myöten -kešäretken ošanottajat tiijetäh, jotta juuri Čučulajevin pereh jo monta vuotta retken aikana järještäy mukavie urheilukilpailuja kaikilla innokkahilla. Hyö iče valmissetah tehtävie, palkintoja, kunnivokirjoja.

Perehen vanhemmilla jäšenillä on omie harraššukšie: Aleksandr tykkyäy kalaštua ta mečäštyä, a Jelena viime aikoina kiinnoštu timanttimosaiikista. Čučulajevilla on lämmin ta kojikaš talo, pihašša on kyly ta kotimuapala, missä Lena kašvattau kašviksie, marjapenšahie, kukkija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat