Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kirjuta kirjani saltatalla

Oraškuun 9. päivänä jokahisella oli mahollisuš kirjuttua kirjani ukolla, pravoukolla, tuntomattomalla saltatalla ta kiittyä šuurešta urošruavošta // Kuva: Kuva otettu vk.com/novkalev

Voitonpäivänä Kalevalan Arhippa Perttusella nimetyn keškuškirjašton ruatajat volont’orien avulla vietettih Kirjuta kirjani saltatalla -aktijo Kulttuuritalon luona.

Oraškuun 9. päivänä jokahisella oli mahollisuš kirjuttua kirjani ukolla, pravoukolla, tuntomattomalla saltatalla ta kiittyä šuurešta urošruavošta, kumpasen hyö šuoritettih Voiton nimeššä.

Aktijon ošanottajat tuttavuššuttih saltattojen kolmikkojen istorijah šekä iče opaššuttih luatimah kolmikko-kirjasie. Aktijon tulokšien mukah Kalevalan kirjaštošša järješšetäh näyttely.

Saltattojen tavallisien kirjasien-viestien merkityš, erityisešti Šuuren Isänmuallisen šovan vuosina, oli oikein šuuri. Jokahini saltatta, konša šai käteh šemmosie kirjasie omilta lähisiltä, uško omih voimih. Hiän rohkiešti aštu taisteluh ta voitti. Vet saltatta tiesi, jotta häntä vuotetah ta muissetah.

Anna Šuuren Isänmuallisen šovan saltatat tiijetäh, jotta myö muissamma heistä ta täyveštä šyväimeštä kiitämmä heitä šiitä, jotta hyö annettih meilä mahollisuon šyntyö ta elyä rauhašša!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat