Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan mualauškerho šuau uuvven opaštajan

Kalevalah tulou nuori kuvataiteilija Regina F’odorova // Kuva: Uljana Tikkanen

Kalevalan piirin kuvataitostudijon Kalevalan ošaštoh tulou uuši opaštaja. Studijo on jo 20 vuotta toimin koko Kalevalan piirissä. Ennein Vladimir Povolotski ta Tatjana Vasiljeva joka kuukauši käytih piirin kylissä pitämäššä mualauštuntija. Tämä perinneh pietty Vladimirin tauvin takie. Nyt Tatjana Mihailovna ruatau yksin ta opaštau piiruštamah vain Jyškyjärven lapšie. No tilanneh kohta muuttuu, kun Kalevalah tulou nuori kuvataiteilija, kuvataitokerhon opaštuja, Petroskoin yliopiston, teknologian, kuvataijon ta disainin 4. vuosikurššin opaštuja – Regina F’odorova.

– Regina, šie iče kävit kuvataitokerhošša, mimmosie muisselmie šiula jäi?

– Paremmat muisselmat liitytäh kuvataitokerhoh. Mie harjottelin šiinä 4. luokalta alkuan ta šain äijän yštävie, eryähien kera nytki piemmä yhteyttä. Vladimir Vladimirovič on taitaja opaštaja, hiän ta Tatjana Mihailovna aina autettih meitä, voin šanuo, jotta heijän anšijošta mie piätin jatkua mualuamistaijon opaštamista koulun jälkeh.

– Mitein šait työpaikan Kalevalašta?

– Miula tuli šieltä työpaikkaehotuš. Miula šoitettih ta kučuttih yliopiston jälkeh töih kuvataitokerhon opaštajakši. Olin niin hyvilläni ehotukšešta ta heti šuoššuin.

– Šiun kokoelmašša on enemmän ihmisien muotokuvie, ka ihmisien mualuamini on vaikiempua, kuin esimerkiksi luonnon.

– Tykkyän mualata ihmisie, joka ihmisen nävöštä löytyy kaunehie piirtehie. Tykkyän kačella ihmisen näkyö, löytyä mitänih erikoista. Ei niin ammuin rupesin ottamah valokuvie ihmisistä juuri niistä šamoista šyistä. Vain opaštajana ollešša miun pitäy šuattua kaikkie, šentäh kun lapšilla pitäy antua tietojen koko miärä. Yliopistošša myö niise piiruštima kaikkie, vain iče mie enemmän tykkyän muotokuvie.

– Oliko šiula šemmosie aikoja, konša et halunnun piiruštua?

– Kyllä tämäki juttu oli. Koululaisena mie lopetin kerhošša käynnin ta lopetin piiruštamisen. Vain kotvasen piäštä miun muamon luokše tultih Vladimir Vladimirovič ta Tatjana Mihailovna ta šanottih: “Missä on Regina, mintäh hiän ei käy kerhošša, eikä piirušša enyä? Hiän on taitaja ta hänen pitäy jatkua!”. Hyö oltih hyvin huolissah. Kun mie tulin kotih muamo kerto heijän käynnistä ta šiitä, mitä hyö šanottih. Mie rupesin uuvveštah piiruštamah. Toičči pitäy pakottua iččie. Passipot heilä, jotta šuatih miut jälelläh piiruštamiseh.

Kuukauven piäštä Regina lopettau yliopiston. Kalevalan lapšet jo vuotetah uutta opaštajua. Regina ičeki haluou myöštyö kotikyläh ta jatkua omien opaštajien tehtävyä – opaštua lapšie näkömäh muajilmašša kaunehutta ta omien mualaukšien kautti näyttämäh šitä toisilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat