Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Omal mual joga tuhjoine on tuttavu

Ilja Timin rakkahal kuvuau luonduo. Hänen mieles, Karjalas on ylen äijy čomua kohtua. // Kuva: Andrei Simonov.

Ilja Timin on roinnuhes Petroskoih, ga hänen ezi-ižät elettih Vepsäläzes voulostis da Oniegantagazil alovehel. Ilja on kuulužu fotokuvuaju, häi kuvailou Karjalan da Ven’an pohjazen luonduo da elättilöi, kylien elaigua. Sanommo, ei ammui Ilja Timinan luajittu fotokuva on piässyh National Geographic:an Ven’an versien vuvven 2017 parahien kuvien luvetteloh. Sit fotokuvas on mečoi.

Fotokuvuajan taibaleh

– Kuvuamah minä rubein vie lapsennu olles, konzu minul oli vaigu viizi vuottu. Sil aigua minun diädö, kuulužu fotokorrespondentu Vasilii Petuhov, lahjoitti minule enzimäzen fotoapparuatan. Ga, tottu sanuo, sen fotoapparuatan minä riičin sinäpiän, kerdou Ilja omas fotokuvuajan taibalehen allus.

Školas opastujes briha piäzi nuorien korrespondentoin Dovariššu-kluubah. Ilja mielihyväl yhtyi kluuban piettylöih luageriloih, kudualoin aigua školaniekat valmistettih seinylehtie: iče luajittih fotokuvii da kirjutettih materjualoi. Omah materjulah niškoi Ilja valliči naizen, Nuorižon da lapsien luomisruavon dvorčan kabrastajan – briha pagizutteli nastu da otti hänes fotokuvan. Iljan mugah, hänele himoitti kerduo “pienes ritikanzas”, kuduan ruado on tärgei, ga toiči buite ei ni nävy. Pahakse mielekse, valmistettuu kirjutustu da fotokuvua ei otettu seinylehteh. Ga sit Ilja rubei iče luadimah fotokuvii, ilmendämäh fotopl’onkua da painattamah kuvii. Vasilii-diädän fotolaboratouries oli hyvä mahto opastuo fotokuvuajan ruadoh.

Nygöi mies valmistau fotokuvii iččeh niškoi, erilazih lehtilöih da žurnualoih... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat