Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoin yliopisto tutki kandurahvahien olotilua

Tutkimus kesti viizi jälgimästy kuudu da sih yhtyi kaksisadua viizikymmen respondentua Karjalan kymmenes piirispäi. Petroskoin valdivonyliopisto korgeiškolien tugikeskeksennu olles luadi Karjalan tazavallan suomelas-ugrilazien kandurahvahien observatourien, kudai kuuluu yliopiston kehitysstrateigieh. Yhtes baltiekkumerensuomelazen filolougien laitoksenke on kačottu, kui novvatah Karjalan kandurahvahien oigevuksii sotsiuallizes, ekonoumizes, kul’tuurizes da uskondollizes alas. Tutkittavannu oldih tazavallas eläjät karjalazet (67,2%), suomelazet (8,3%) da vepsäläzet (23,7%).

Tutkimus ozutti, ku suurin vuitti kyzeltylöis ollah ruadajat rahvas, vai 13,8% – eläkkehelolijat. Yhtelläh enämbistö – 65,3% – ei hyvöindellä omua tuluo. Puolet niilöis vastattih, ku varua “täydyy vai syömizih da kunnallismaksoloih”, toine puoli mainittih, ku “varua täydyy kaikkeh, paiči kallehii vehkehii”. Kaččomattah vaigieh ekonoumizeh olotilah, enämbistö (64,85%) ei tahtota lähtie elämäh nikunne muijale.

Muamankielen tila on huono. Se oligi vuotettavu. Enämbistö pidäy muamankielenny ven’an kieldy, 30,8% – karjalan kieldy, 2,4% – suomen kieldy da 0,8% – vepsiä. Vai 48,2 % respondentois käytetäh paginois muamankieldy, enimytteh kois...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat