Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#20 (1410)


 • #20(1410) | Kul'tuuruElina Potapova
  Muinastu karjalastu Veškelyksen kyliä rahvas sanotah Pohjazekse Venetsiekse, sildy ku kyläs ymbäri on kaksitostu järvie. Vahnois aijois täs piettih suurii pruazniekkoi, eräs niilöis on Sroičanpäivy.

 • #20(1410) | Rajan taguaNatalja Antonova
  Suomen da Karjalan ystävyssuhtehet ruvettih nägyväh hillenemäh. Jäi vai mustella 90-vuozien käyndöi rajan tuakse toizien taloih rouno nygöi.

 • #20(1410) | NeroOl'ga Smotrova
  Tuldih lämmät siät, da srojumaterjualoin laukat ollah tävvet rahvastu. Rahvas nostetah kodiloi, kylii, sarualoi, aidoi, pannah kundoh omii pihoi. Ammatillizet koinsalvajat jo ennepäi tietäh midä ostua da kui midä nostua. Toizet tartutah sih ruadoh enzikerdua da heil on jygei vallita, sanommo, mis nostua kodi, kui sidä ielleh lämmittiä da muga ielleh. Ammatillizien koinsalvajien nevvotgi sežo ollah eriluaduzet. Anaškinoin vellekset Sergei da Jevgenii ollah piäl 10 vuottu rakendajan leivis. “Oman Muan” kyzymyksih vastuau vahnembi velli Sergei.

 • #20(1410) | KulttuuriPekka Mittojev
  Runoilija, šäveltäjä ta musikantti Viktor Samoilov piti luomisillaččujah Borovoissa ta Vuokkiniemeššä

 • #20(1410) | OpaššušOlga Melentjeva
  Kevätkuun alušša Karjalan Kielen Šeuran alottehešta Šuomešša on käynnistetty uuši ohjelma, min tarkotukšena on karjalan kielen ta kulttuurin elävytyš. Ohjelma on šuanun kannatušta Šuomen etuškunnalta, kumpani on myöntän rahatukie šen toteuttamiseh.

 • #20(1410) | KulttuuriNatto Varpuni
  Karjalan tašavallan VIII Miun huavehen kaupunki -perehfestivali piettih Petroskoissa. Tämä pruasniekka oli tašavallašša järješšetyn lapšuon 10-vuosikymmenenen avajaisina. Tapahtuman järještäjänä on Art-teltta-kanšalaisjärještö, kumpani šäilyttäy ta kehittäy kulttuuriperintehie.
Partn`ourat