Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lauluja omašta kotimuašta

Viktor Samoilov kerto runojen ta laulujen kirjuttamisešta šekä laulo omie lauluja. // Kuva: Kuva otettu Borovoin kirjašton nettišivuilta

Viktor Samoilov on šyntyn Kalevalan piirin Čikšan kyläššä. Hiän on karjalaini kumpani jo pitän aikua on elän meijän muan piäkaupunkissa Moskovašša, kuitenki joka vapuan hetken hiän omistau omalla pienellä kotimuallah – Vienan Karjalalla. Viktor kirjuttau kaunehie lauluja – iče šäveltäy musiikkie ta šepittäy runoja, erinomasešti šoittau kitarua ta laulau.

Viktor Samoilovin ohjelmistošša on kymmenie lauluja, mit kerrotah kotimuašta, šeuvun istorijašta, ihmisistä, kumpaset eletäh muinosella Kalevalan mualla. ”Kyläh”, ”Vienanmerenkanava”, ”Kalaštajan laulu”, ”Solovetski”, ”Šielä, missä kallivot muissetah lauluja”, ”Veičči. Karjalaisen veičen šynty” – šiinä on vain eryähie lauluja, kumpasien nimet jo kerrotah ičeštäh.

Kun vain šattuu mahollisuš, Viktor aina ajau kotih, kotimualla. Hiän nytki pitäy Kalevalan piirie enšimmäisenä ta tärkeimpänä paikkana, missä eläy hänen šyväin ta šielu.

Jyškyjärven kyläššä Viktor Samoilovie tunnetah kaikki. Viktor auttau monie kylän eläjie. Kaikkien kera hänellä on hyvät yštävyšvälit. Jyškyjärviläisetki jo aikoja pietäh Viktorie omana, kylän kantaeläjänä.

Voitonpäivän puittehissa, 8. ta 9. oraškuuta 2018 Viktor Samoilov oli luatin yllätyšlahjan Borovoin pos’olkan ta Vuokkiniemen kylän eläjillä. Raisa Selivanovič Borovoin ”Kirjaillisuškamarista” ta Julija Filippova Vuokkiniemen Kylätalošta oli kučuttu runoilija käymäh ta järješšetty hänen tapuamisie paikallisien eläjien kera. Näissä luomistyön illaččuissa Viktor Samoilov esitti omie lauluja, kerto šiitä, mitein hiän niitä kirjutti, kerto omista tuntehista ta henkenhapatukšista.

”Tapuamini Viktor Samoilovin kera Borovoin Kirjallisuškamarissa. Još šanuo lyhyöšti še on nerokaš ta intelligentti-ihmini, oman muan Patriotti (šuurella kirjaimella!)…”Kapitani Matvejev”, ”Uni Vuokkiniemeššä”, ”Vienanmerenkanava”, ”Solovetsi”, ”Tarina Pismalahešta” – näistä lauluista hänen esitykšeššä ei voi kertuo šanoilla, niitä pitäy kuunnella! Mäneššyštä Teilä, Viktor ta šuuret passipot teijän luomistyön ihailijilta täštä mahtavašta musiikin ta šanan pruasniekašta!” – tämmöni kirjutuš oli laitettu Borovoin kirjašton nettišivuilla Samoilovin konsertin jälkeh.  

”Voitonpäivän uattona, 8. oraškuuta, Kylätalošša piettih tapuamini meijän muanmiehen Viktor Samoilovin kera. Viktor eläy Moskovašša, ka šuvaiččou omua kotimuatah koko šyväimeštä. Hiän kirjuttau meijän šeuvušta runoja ta lauluja.” – kerrottih omilla šivuilla Vuokkiniemen Kylätalon ruatajat.

Tänä kešänä Viktor Samoilov meinuau pityä omie luomisillaččuja Vienan Karjalan muissaki pos’olkoissa ta kylissä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat