Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuzi kodi luadie ei ole ku virši punuo

Tänäpäi vellekset nostetah kodii gazobetonas Onieganrannikon piirin Šuojun da Niškan kylien välis. Koin ual on betonpliittu, kerroksien välis on sežo betonpliittu. // Kuva: Sergei Anaškin.

– Tärgevin kyzymys, kudai rodieu enne koin nostamistu – mis nostua seinät? Erähät tavan mugah nostetah parzilois, toizet gazobetonas, kolmandet ollah sidä mieldy, ku karkassutaloit ollah parahat.

– Enzimäi pidäy ellendiä, mittumas talois tahtot eliä. Puuhine taloi on “elävy” taloi. Sih vaikutetah siän olot – kostevus, päivypasto, pakkaine. Kostiel siäl puu imöy vetty da levenöy, sit lämmäl siäl puus lähtöy kostevus da se kurčistuu. Muga puu “hengittäy”. Parziloin kauti vähäzel liikkuu ilmu. Hos sidä muite et tunne, ga konzu pihal on kova tuuli, se tunduu. Ammuzis aijois parahannu parzienvälizenny lämmänpidäjänny pietäh sammaldu, ku se ei imi vetty (vetty sil pidäy vai kazvajes). Nygöi myvväh kaikenluadustu parzienvälisty lämmänpidäjiä materjualua, ga kai net imietäh vetty da pahoi annetah sidä iäres. Sendäh puu rubieu sinistymäh da lahuomah. Vetty lämmänpidäjih tulou kui iralpäi, mugai sydämespäi, ku kodih ei azetettu ilmanvaihtosistiemua. Gazobetonaspäi nostettu kodi ylen äijäl eruou puuhizes. Se on kebjiembi puuhistu da ei ole moine “elävy”... 

– Rahvas, kudamat suvaijah päčin libo kaminan lämmiä, puaksuh kyzytäh nevvuo, mittuine savutruba olis parembi azettua?

– Truba olis parembi luadie kirpičäs libo ostua Germuanies luajittu savutruba. Se on kallis, ga kestäy lähes 25 vuottu. Huovis sendvičtruba ei ole turvalline da terväh kuluu. Truvas ymbäri, kohtih, kudamis truba menöy lais da levos läbi, pannah syttymättömiä minerualuvuattua...  

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat